Geen tak de streek uit – Arno Wallaard Memorial: CO2-compensatie door knotwilgenaanplant

Ton Schüller, Peter de Wit - Wellant College en Bram van der Wal (midden)- Arno Wallaard Memorial op het terrein van Oasen Drinkwater in Lexmond.

De succesvolle samenwerking tussen de organisatie van de mooiste polderkoers van Nederland en het project ‘Geen tak de Streek uit’ wordt dit jaar gecontinueerd en uitgebreid met de inzet van zowel het Drinkwaterbedrijf Oasen als het Wellantcollege.

De Arno Wallaard Memorial is een 1.2 UCI Europese Wielerwedstrijd in de Alblasserwaard, een echte polderwedstrijd. Dijken, weilanden, sloten, rivieren en pittoreske dorpjes in de Alblasserwaard vormen het decor van deze wedstrijd.

De organisatie van de Omloop van de Alblasserwaard & Arno Wallaard Memorial wil een duidelijke verbinding maken tussen deze landelijke wielerwedstrijd en de groene waarden van het polderlandschap.

Sinds 2010 is de Arno Wallaard Memorial CO2 -neutraal. Het is een van de weinige, zo niet de enige wielerwedstrijd in Nederland, die de CO2 -uitstoot van haar wielerevenement compenseert. Dit jaar maken we dat nog meer bijzonder omdat dit wordt gecombineerd met het herstellen van karakteristieke landschapselementen in onze polder.

Op het terrein van Oasen Drinkwater zal met inzet van leerlingen van Wellantcollege MBO Gorinchem en VMBO Ottoland, een flinke hoeveelheid knotwilgen aangeplant worden.  Aanplant van knotwilgen en duurzaam lokaal gebruik van het snoeihout compenseren niet alleen de uitstoot, maar versterken de natuurwaarden, de identiteit en de economie van de streek.

Wilt u meer weten over deze actie? Kom zaterdag 23 april langs op de koersmarkt bij de kraam van ‘Geen Tak de Streek Uit’. Burg. Sloblaan in Meerkerk.

Voor meer info:
www.arnowallaardmemorial.nl
geentakdestreekuit.nl

Jos van Oosten, Energiecoöperatie de Knotwilg, projectleider geen tak de streek uit.
06 53 212 792