Ondertekening beheerconvenant door NVWVH

Aansluiting
Het bestuur van de NVWVH heeft ingestemd met deelname aan het Beheerconvenant van Het Prachtlint. De doelstelling van Het Prachtlint (initiatief van Stichting BlauwZaam) is de aanleg van een duurzaam beheerd, bloemen- en insectenrijk lint tussen Alblasserdam en Leerdam.  Dit Lint verbindt tevens prachtige stukjes natuur (parels genoemd) in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Voor exacte informatie over deelnemende partijen en locaties zie www.Prachtlint.nl  Het beheerconvenant kent een aantal pijlers die onderschreven worden door de deelnemers. 

De NVWH is de 18de partij in de regio die in 2017 aansluit. De eerste partijen ondertekenden in december 2015 het convenant. 

Ondertekening
Op de Open Dag van 30 september 2017 ondertekent het bestuur om 13.00 officieel het beheerconvenant. Vertegenwoordigers van de werkgroep zullen aanwezig zijn bij de ondertekening. In de kraam van het Prachtlint kunnen door bezoekers vragen gesteld worden over het Prachtlint.

Werk aan de winkel voor de NVWVH
Als ondertekenaar van het convenant is niet alleen een adviserende rol weggelegd maar vooral ook een actieve rol bij het verder uitrollen van het Prachtlint. Naast de verhoging van de biodiversiteit van de eigen schaapskooi omgeving verwacht het bestuur vooral ook dat via de bermen van het Merwedekanaal flinke delen van de Vijfheerenlanden bloem- en insectenrijk met elkaar verbonden kunnen worden. 

Open Dag
Op zaterdag 30 september houdt de NVWVH haar Open Dag. Op die dag van 10.00 - 16.00 presenteren de werkgroepen zich, zodat leden en belangstellenden kunnen zien waarmee de vereniging zich zoal bezig houdt. Daarnaast zijn er verschillende personen, instanties, organisaties uitgenodigd die verband houden met de vereniging. Een dag vol met activiteiten. Zie ook de poster 

 

 

 

 

 

OPEN DAG 

NATUUR EN VOGELWACHT VIJFHEERENLANDEN

30 SEPTEMBER 2017

10.00 - 16.00

8.30 VROEGE VOGELEXCURSIE

Overboeicop 15, Schoonrewoerd