Werkgroep Circulair Ondernemerschap gaat van start

Op donderdagmiddag 23 maart 2017 kwam een groep ondernemers bijeen rondom het thema Circulaire Economie. Eerder dit jaar was dit thema onderwerp van gesprek tijdens een druk bezochte avond van Stichting Blauwzaam bij het Wellantcollege in Ottoland. Naar aanleiding van die avond hebben zo'n 15 organisaties hun interesse getoond in een nieuw op te zetten Convenant Circulair Ondernemen.

Op 23 maart kwam deze groep voor het eerst samen om nader met elkaar kennis te maken en de eerste stappen te zetten naar een concreet convenant. Gastheer was Jeroen Andriesse van Stadscafé Metropole in Gorinchem, een eeuwenoud pand dat sinds een aantal jaren een nieuwe en bijzondere invulling heeft gekregen (zie www.metropole-gorinchem.nl).

Onder leiding van Gerard de Winter, die samen met Lisanne Addink-Dölle het initiatief tot deze werkgroep Circulair Ondernemerschap nam, presenteerde een aantal ondernemers hun ambities en dilemma's met betrekking tot circulair ondernemen in hun bedrijf. Dat leverde boeiende gesprekken op.