BlauwZaam Werkgroepen

De BlauwZaam werkgroepen leveren een bijdrage aan de verduurzaming van de regio door het delen van hun kennis. Zij formuleren doelen en resultaten en proberen die, samen met het bestuur en met de commissies, dichterbij te brengen. Zij komen regelmatig bij elkaar en bereiden kennissessies, symposia en ondersteunende projecten voor. Samenwerking met andere organisaties hebben een hoge prioriteit.