Bijeenkomst Convenant V

10.00 uur: Ontvangst door onze gastheer
                 IJsbrand Bogerd van Bolex
10.10 uur: Presentatie resultaten deelnemende
                 veehouders, door Greet Ruitenberg
                 Welke maatregelen zijn er getroffen? *1
11.45 uur: Discussie: hoe verspreiden we
                 de opgedane kennis naar collega’s
12.15 uur: Lunch
13.00 uur: Presentatie besparen op diesel,
                 door Sjon de Leeuw
                 (met eventuele aanvulling vanuit
                 de ervaringen bij Bolex)
14.30 uur: Rondvraag
15.00 uur: Einde bijeenkomst

Mocht u 25 oktober a.s. niet aanwezig kunnen zijn het verzoek dit aan te geven bij uw contactpersoon (Marjolein, Roelof of Corine).

*1 Welke type maatregelen zijn er genomen of overwogen?
Hoe zijn ze in gang gezet en hoe uitgevoerd?

Als er geen maatregelen zijn uitgevoerd is het wel belangrijk te weten wat jullie tegen hield?(slechte melkprijs? geen ruimte om te investeren?....)

Datum:     25 oktober

Start:        10.00 uur

Waar:        Handelsonderneming Bolex B.V.
                 Lakerveld 10a4128 LJ Lexmond

Gastheer:  Ijsbrand Boogaard