Bijeenkomst van de Partners van de BlauwZaam Werkgroep Bouwen en Wonen

Datum: 9 mei om 15.00 bij Kwakernaak B.V., Groot Ammers.

Globale agenda:

  • Welkom en introductie door Josia en Rolia
  • BlauwZaam 2.0 door Peter Kwakernaak, bestuurslid BlauwZaam
  • Werkgroep bouwen en wonen – casus door Josia
  • Inventariseren onderwerpen, kansen, discussie, follow-up, etc. – Josia en Rolia
  • Hapje en drankje en mogelijkheid tot netwerken


In 2010 is de Werkgroep Bouwen en Wonen opgericht door Josia Bikker en enkele andere initiatiefnemers. De afgelopen jaren is er veel gedaan, het meest recente voorbeeld is het druk bezochte symposium over gasloos (ver)bouwen, november 2017 in Leerdam.

Er is in deze jaren echter ook veel niet gebeurd. Kansen zijn blijven liggen en initiatieven zijn niet van de grond gekomen. In de eerste plaats natuurlijk door drukte maar ook omdat de Werkgroep een brede vertegenwoordiging mist van ondernemers en vertegenwoordigers van onze overheden.

In overleg met het bestuur van BlauwZaam zijn een aantal Partners uit de Bouwen en Wonen hoek uitgenodigd om vrijblijvend met elkaar van gedachten te wisselen hoe zij de bouwen-en-wonen-kant van BlauwZaam nieuw leven kunnen inblazen.gedachte te wisselen hoe zij de bouwen-en-wonen-kant van BlauwZaam nieuw leven kunnen inblazen. Dit volledig aansluitend bij BlauwZaam 2.0 waar momenteel druk aan gewerkt wordt. Het doel van de uitnodiging: elkaar inspireren, van elkaar leren en kijken waar kansen liggen voor duurzaamheid, kennissessies en ook businesscases, samenwerkingsverbanden en concrete vragen aan ondernemers vanuit de overheid.

Op 9 mei om 15.00 uur wordt een vliegende start gemaakt, Peter Kwakernaak uit Groot-Ammers stelt hiervoor zijn duurzame kantoorpand ter beschikking. Josia besluit in zijn persoonlijke uitnodiging met: “Namens BlauwZaam en ook namens mij persoonlijk zou ik het ontzettend waarderen als je hierbij aanwezig wilt zijn en dit initiatief een kans wilt geven. De afgelopen jaren als actieve BlauwZamer hebben mij een schitterend netwerk, duurzame projecten en een flinke groene emmer water op de ‘gloeiende plaat’ mogen brengen.”