Uitnodiging Circulair Ondernemerschap

De ondernemers die zich al hebben aangemeld voor deze bijeenkomst hebben een persoonlijke uitnodiging gehad.

Deze toelichting is vooral bedoeld voor ondernemers die zich alsnog willen aanmelden voor óf oriënteren op een Convenant Circulair Ondernemerschap óf 23 januari helaas de Kick-off moesten missen. 

Stichting Blauwzaam is blij dat veel organisaties zich al tijdens de kick-off avond als belangstellende voor het convenant hebben opgegeven. Een aantal anderen heeft zich kort daarop aangemeld. Daarmee is er meer dan voldoende basis om het convenant verder uit te werken.
De bijeenkomst van 23 maart a.s. is een vervolg op de succesvolle aftrap van het Convenant Circulair Ondernemerschap op 23 januari jl.

 

Vervolgbijeenkomst: 23 maart (zie hiernaast voor details)

Omdat we met elkaar een nieuw avontuur aangaan, lijkt het ons goed om ter kennismaking en inspiratie eerst stil te staan bij de persoonlijke motivatie en zakelijke ambities rondom het thema Circulaire Economie. Zo schetsen we ons eigen circulaire landschap en zorgen we er tevens voor dat de inhoud van het convenant aansluit bij de verwachtingen en ambities van de deelnemers.

8 organisaties pitchen maximaal 5 minuten en gaan in op de volgende vragen:

  • Wie ben je en wat doet je organisatie? ?
  • Wat is je persoonlijke motivatie voor het thema Circulaire Economie? ?
  • Waar liggen je zakelijke en/of persoonlijke ambities met betrekking tot het convenant en wat doe je al?

We hebben ervoor gekozen, om niet alle deelnemers te laten pitchen. Daarom komt de helft de eerste bijeenkomst en de andere helft de tweede bijeenkomst aan het woord. De voorlopige lijst van deelnemers is hieronder toegevoegd (blad 2)

Het eerste deel van de bijeenkomst op 23 maart a.s. wordt dus gevuld met 8 pitches. In het tweede deel gaan we met elkaar aan de slag om de pijlers van het convenant te bepalen. Deze pijlers worden in de daaropvolgende bijeenkomst aangevuld en verder geconcretiseerd.

De werkgroep kijkt uit naar een constructieve middag waarin we weer de nodige Blauwe stappen zullen maken.

Mocht u zelf als nieuwe organisatie willen deelnemen of bedrijven in uw netwerk kennen die wellicht geïnteresseerd zijn om aan te sluiten bij het convenant, laat het ons dan even weten: info@blauwzaam.nl 

Tot 23 maart!

Aad den Boer, Gerard de Winter, Lisanne Addink, Remco Dupuis, Jeroen Andriesse, Rolia Wiggelinkhuijsen

 

 

 

 

Datum: 23 maart 2017

Tijdstip: 15.30 - 17.30 

Locatie: Restaurant Metropole,
             Melkpad 3-5 in Gorinchem

Gastheer: Jeroen Andriesse (B-ALL)

 

Voor vragen:
Rolia Wiggelinkhuijsen: 0612036903 

Aanmelden: info@blauwzaam.nl