Naar een duurzame landbouw en lokale energieopwekking in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Drie avonden over duurzame landbouw en de kansen die de landbouw heeft om bij te dragen aan een klimaatneutrale regio . De avonden worden dit winterseizoen georganiseerd door  Den Hâneker, samen met het Centrum voor Landbouw en Milieu en Blauwzaam.  De avonden zijn gericht op boeren en burgers en worden gehouden op de boerderij Noorderlicht te Noordeloos.

29 september

Klimaatneutraal produceren. De bijeenkomst begint met een rondleiding op het bedrijf van Kees van Gaalen te Noordeloos. Emiel  Elferink en Frits van de Schans van het Centrum voor Landbouw en Milieu gaan in op feiten en nieuwste inzichten  over melkproductie en de uitstoot van CO2, methaan en lachgas. Hoe zit de koolstofkringloop in elkaar, wat zijn de inzichten om de uitstoot te beperken en wat kan de veehouder daar aan bijdragen. 

 

27 oktober

Met kringlooplandbouw naar een blauwe economie, waarin boer en burgers ecologisch verantwoord produceren en consumeren. Frens Schuring, veevoedingsdeskundige en werkzaam op de Warmonderhof gaat in op de relatie tussen een gezonde bodem en de gezondheid van de melkkoeien.  Zijn een goede melkproductie en een laag mineralenoverschot en een lage emissie van broeikasgassen (methaan) te combineren? Moet de ‘penswerking’ worden beperkt? Geeft (geïmporteerd) eiwitrijk voer zoals soja een hogere uitstoot van methaan?  Welke rol kan de consument spelen in het verder sluiten van de kringloop? Oftewel, kringlooplandbouw gaat verder dan het agrarisch bedrijf.

 

17 november

Klimaatneutrale regio.   Wat zijn de kansen  voor energiebesparing en lokale energieopwekking in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en welke rol kan de landbouw daarin spelen.  Rolia Wiggelinkhuijsen van Blauwzaam laat zien wat de mogelijkheden zijn van de boerderij als energieproducent. De wereld van zon, wind, groen gas en biomassa. Zijn er mogelijkheden voor een energiecoöperatie van boeren en burgers?

 De avonden worden georganiseerd  op Boerderij Noorderlicht, Gorissenweg 1 te Noordeloos en beginnen om 20.00 uur.  De kosten voor de cyclus van 3 avonden bedragen € 15,-. U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar Kees van Gaalen, e-mail: 4225st1@hetnet.nl)

(telefoon 0183-511379).