Doelen en resultaten

Doelen: 

Juist het familiebedrijf is door de enorme maatschappelijke betrokkenheid en bieder van werkgelegenheid al veelal generaties lang een duurzame basis voor onze regio. Juist de begrippen generaties, rentmeesterschap, sociaal, maatschappelijk betrokken en bewustwording zijn verbindende factoren tussen Blauwzaam en deze werkgroep. De toekomstige continuïteit van het familiebedrijf goed af te dekken is daarbij een belangrijk doel. 

Resultaten: 2017 - 2020

  • Kennis delen en uitwisselen met en tussen de vele aanwezige familiebedrijven in de regio.(kennisnetwerk)
  • Organiseren van ontmoetingen en inspiratiebijeenkomsten.
  • De deelnemers weten meer van de aspecten van familiebedrijven. Het bouwen van een platform. 
  • Er is voldoende onderlinge communicatie tussen de generaties om constructief over te dragen.Spreekbuis voor familiebedrijven
  • Stimuleren van regionaal onderzoek en educatie.
  • Het familiebedrijf is voldoende innovatief en duurzaam ingesteld. 
  • De positie van het familiebedrijf verbeteren (branding).
  • Er is kennis over bedreigingen en risico's die die continuïteit van het familiebedrijf in de weg kunnen staan.
  • Resultaten zijn bekend bij andere werkgroepen en onder de aandacht gebracht bij de partners en de regio.
  • Alle deelnemers zijn Partner van Stichting BlauwZaam