BlauwZaam Symposium VIII – 25 oktober 2018

Thema: Blauwzaam 2.0 Duurzaam Door


In het achtste BlauwZaam Symposium staat de vraag centraal of Stichting BlauwZaam op de goede weg is om ‘duurzaam door’ te gaan met haar talrijke initiatieven in Alblasserwaard Vijfheerenlanden teneinde deze regio te verduurzamen.
Wellantcollege De Bossekamp in Ottoland heeft opnieuw haar deuren geopend voor de 100 deelnemers aan dit symposium. Leuk om te weten dat het eerste symposium van BlauwZaam ook hier heeft plaatsgevonden.

Dagvoorzitter Jan van Heukelum startte de bijeenkomst met een korte terugblik op een interactieve manier. BlauwZaam, opgericht in 2010 met als doel het duurzaam ondernemen te versterken en versnellen, kan na acht productieve jaren terugkijken op mooie resultaten.

Een korte opsomming: Download hier de terugblik
-    Dankzij een groot netwerk zijn duurzame verbindingen tussen partners tot stand gekomen.
-    Er zijn 5 energieconvenanten, 1 beheerconvenant, 1 peopleconvenant en 1 Convenant Circulaire Economie ondertekend.
-    Duurzame projecten zijn gerealiseerd uit 4 gebiedsdeals.
-    8 Symposia zijn georganiseerd.
-    Inmiddels telt Stichting BlauwZaam ruim 100 partners.

Nog steeds is BlauwZaam volop in beweging en richt zich nu op vier centrale thema’s:
1.    BlauwGroen
2.    Circulaire Economie
3.    Het Nieuwe Bouwen
4.    Happy People

De werkgroepen verbonden aan deze thema’s presenteren hun visie, behaalde resultaten en plannen aan het publiek.

Thema Blauw Groen:
BlauwGroen bestaat uit 2 werkgroepen: werkgroep Water en werkgroep Prachtlint.
De werkgroep Water heeft de ambitie om van Alblasserwaard Vijfheerenlanden een klimaatadaptieve regio te maken, aldus Peter Kwakernaak In het project BlauwGroen Fundament wordt gewerkt aan projecten die zich richten op de gevolgen van klimaatverandering, knelpunten, klimaatadaptatiestrategie.

Bewoners en bedrijven worden betrokken bij de analyse om gezamenlijk oplossingen aan te dragen. Het werkgebied omvat Dijkring 16 en de projecten richten zich op o.a. waterveiligheid, waterkwaliteit, maar vooral op de klimaatadaptatie. 
Na een symposium in 2015 over de verduurzaming in de drinkwatercyclus, volgde in 2016 het BlauwZaam symposium over water in de regio en sinds 2017 zet BlauwGroen zich in voor de uitwerking van het meerjarenprogramma ‘Groen Verbindt’. Hierin wordt het ‘hybride leren’ gestimuleerd, waarbij onderwijs, overheid en het bedrijfsleven aan elkaar gekoppeld worden zodat partijen elkaar versterken in de realisatie van projecten: onderwijs dient toekomstige werknemers kwalitatief vakkundig op te leiden, waardoor ze meer kans maken op de arbeidsmarkt en bedrijven vakkundige medewerkers kunnen vinden.

Werkgroep Prachtlint heeft zich ten doel gesteld om in de regio de biodiversiteit te vergroten en de leefomgeving mooier en kleurrijker te maken door duurzaam ecologisch groenbeheer. Hiervoor is in 2015 een ‘Beheer Convenant’ afgesloten.
Richard Slagboom (projectleider Prachtlint) vertelt trots dat veel lokale initiatieven van burgers en organisaties het doel omarmen en resultaten te zien zijn. Zo zijn bijvoorbeeld in polders en bermen wilde bloemzaden gezaaid wat een kleurrijk beeld oplevert.  
Door de gronden ecologisch te beheren ontstaat een ecologisch lint voor insecten en ontstaan kleine natuurgebieden door ecologische verbindingen. 

In de regio vormen zich hitte-eilanden, doordat de gemiddelde temperatuur stijgt. Groen kan echter de temperatuur met 8 graden doen verlagen en neerslag doen verdampen.
De werkgroep heeft een duidelijke oproep aan bedrijven om hun bedrijventerrein te vergroenen. Een paar voorbeelden zijn het collectief vergroenen van bedrijventerreinen, aanleg van groene daken, natuurwerkdag als bedrijfsuitje.

Thema Circulaire Economie
Lisanne Addink (Verdraaid Goed) en Gerard de Winter (Koncerna) streven ernaar om met de werkgroep concreet te maken wat BlauwZaam wil en doet aan het stimuleren van circulaire economie. BlauwZaam wil bedrijven inspireren en enthousiasmeren om met circulaire economie aan de slag te gaan en in deze richting te innoveren. In 2017 heeft dit geresulteerd in de ondertekening van het convenant ‘Circulair Ondernemerschap’.
Circulaire economie komt ook terug in de verkenning van de ‘Waarde in de Waard’, een onderdeel van het meerjarenprogramma Groen Verbindt. De werkgroep denkt actief na over ‘hoe nieuwe cirkels gemaakt kunnen worden?’ of ‘hoe van reststroom weer iets nieuws gemaakt kan worden?’. De stroom aan ideeën is eindeloos, zo laat een 6-tal iD kaarten zien:

-    Van plastic broodverpakking naar herbruikbare katoenen broodzak  dit wordt door sommige bakkers al aangeboden. (Van de Grijn)
-    Van bouwtekening naar nieuw product  oude bouwtekeningen krijgen een tweede leven in de vorm van een notitieboek, presentatiemap, enveloppen, visitekaartjes, etc. (Architectenbureau Bikker)
-    Oogstkaart voor de regio: digitaal overzicht (bouw)materialen geschikt voor de bouw van tiny houses  reststromen in kaart brengen voor hergebruik andere doeleinden.
-    De Circulaire tour  groepsexcursie langs circulaire initiatieven van bedrijven in de regio ter introductie en inspiratie.
-    Groeiend isolatiemateriaal  een van de afvalstromen uit meubelmakerij is zaagsel. (Hol meubelmakerij) Door mycelium hierop te laten groeien in een mal en in de vorm van een compacte plaat te produceren, kan dit gebruikt worden als duurzaam isolatiemateriaal.
-    Koffiebekers hergebruik  bewustwording creëren voor de impact en hoeveelheid gebruik van de eenmalige koffiebekers op ludieke manier zoals: lint van plastic koffiebekertjes (rups) door regio, bekers als plantenpotjes in moestuin, bekers verwerkt in kledingontwerp, etc.?


Deelnemers worden opgeroepen om tijdens het netwerkmoment na te denken en input te leveren over de vraag: ‘Ken of ben jij de ontbrekende schakel?’

 

 

Wellantcollege De Bossekamp – Sjaak Kreeft:
Gastheer Wellantcollege De Bossekamp sluit zich aan bij de circulaire economie en teamleider Sjaak Kreeft laat zien hoe ze dat op deze vmbo school toepassen:
-    Eigen geteelde groenten/gewassen worden gebruikt in de kookklassen.
-    Papiersnippers van gemaakte toetsen gaan naar kippen- en varkenshokken en worden daar gemengd met stro als aanvulling.
-    Als eco-school heeft de locatie een actieve denktank met leerlingen.

De ambitie van deze locatie is om een samenlevingschool te worden door samen te werken met bedrijven in de omgeving.

Thema ‘Het Nieuwe Bouwen’
Josia Bikker (architectenbureau Bikker) vertelt dat de werkgroep bouwen & wonen in 2010 het doel had om duurzaamheid in de bouw aan te jagen, op dat moment nog kleinschalig. De werkgroep heeft de afgelopen jaren meerdere bijeenkomsten georganiseerd, oa. In 2017 een kennissessie over gasloos bouwen en verbouwen. In 2018 is een duidelijke kentering waarneembaar in de bouw: nieuwbouwwoningen worden niet meer van gas voorzien.

Met toekomstige generaties als motivator is kennisdeling over het Nieuwe Bouwen essentieel om een beweging op gang te brengen. Leg uit waarom het goed is, hoe je het doet en wat het effect is op het milieu. Het Nieuwe Bouwen wordt zo steeds meer een integraal proces waarin samen werken en samen denken nodig zijn om te kunnen voldoen aan diverse samenwoningseisen, groen, natuur-inclusief, mobiliteit en gezondheid.

De werkgroep Het Nieuwe Bouwen wil een bijdrage leveren aan die samenwerking door bewust mee te werken aan een duurzame regio. Door gezamenlijk kaders te scheppen omtrent de duurzaamheidsvisie, beeldkwaliteitsplan en een breed draagvlak te creëren. Maar ook door kansen te zien, het aanbod afstemmen op de lokale vraag (total cost of ownership) vindt op den duur synergie plaats in de werkgroep gericht op ruimte, energie en mobiliteit.

Het Nieuwe Bouwen = Het Nieuwe Denken. Dat wil zeggen: integraal samenwerken door andere disciplines erbij te betrekken en alles in samenhang blijven doen.

Thema Happy People:
Happy People in een ‘goed functionerende arbeidsmarkt, waarbij iedereen kan meedoen’ is waarnaar platform Wijij naar streeft, aldus Oebele Bruinsma.
De arbeidsmarkt verandert voortdurend onder andere door flexibiliteit in werk en er zijn veel ontwikkelingen gaande ook dankzij platforms zoals Wijij.
Wijij is een coo?peratie waarin werkgevers, gemeenten, uitzendorganisaties en onderwijs slim samen werken door op een andere manier profielen van werkzoekenden te matchen met vacatures. Er wordt breder gekeken dan enkel diploma’s en curriculum vitae. Passie voor werk, persoonlijkheid, talent en competenties zijn leidraad voor een goede match. Hier gaat het om het vinden van werk dat bij je past. Leuk werk dus waardoor je vanzelf happy wordt.
Jeroen van der Star (Avres) pleit voor duurzame inzetbaarheid bij organisaties door middel van het aangaan van een dialoog. Door op een duurzame manier om te gaan met je medewerkers zorg je ervoor dat medewerkers gelukkiger zijn en dat is essentieel voor een gezonde organisatie.
Tot slot werden de aanwezige deelnemers gevraagd een nieuwe naam te bedenken voor Happy People. Na een korte brainstorm is uiteindelijk ‘MensEnWerk ‘ van Gerard de Winter uitgeroepen tot winnende naam.

Deze achtste editie van het BlauwZaam symposium heeft laten zien dat het binnen de stichting bruist van duurzame ideeën en energie van de partners en dat men zeker op deze manier doorgaat met het verduurzamen van de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden.

Dit verslag is gemaakt door Magda The, voormalig communicatiemedewerkster van Wellant College.