Verslag Bijeenkomst klimaat adaptief groenbestek

Hei en Boeicop, 8 april 2019

Een goed gezelschap boog zich over de vraag of en hoe goed groenbeheer van de openbare ruimte kan bijdragen aan klimaatadaptatie?

Aanwezige organisaties:
CROW, BTL-advies, Binder, Groenkeur, Provincie Zuid Holland, Moree, Wellant VMBO, Wellant Groene Hotspot Houten, Buiten Styling, Nationale Bomenbank,Hoveniersbedrijf Huiting.
Afwezig met kennisgeving:
J
ungheimbomenkwekerij en Avres/Landsinghof

1. Toelichting

Het idee van het project wordt toegelicht door Nick Pruijn van het KCNL en Inholland. De presentatie is terug te vinden in de bijlagen.Tijdens de presentatie kwamen er al zowel enthousiaste als kritische geluiden naar voren. 

2. Welke Stakeholders horen er nog volgens de aanwezigen nog meer bij?
Betrokkenheid van gemeenten (als opdrachtgever) en WaterschapRivierenLand als grote grond beherende organisaties werden genoemd. Alle gemeenten van de A5H en het WSRL zijn betrokken bij het Het Prachtlint. Op die manier zou ook de verbinding gemaakt kunnen worden. En in de loop van het eventueel te starten project zouden zij ook kunnen aanhaken.

3. Onderzoek afbakenen. Wat doen we wel?

 • Ingrediënten RAW blauwdruk bij elkaar halen:bijvoorbeeld aanzet tot klimaatadaptiviteitsladder
 • Focus op bestaand openbaar groen & klimaat adaptief beheer
 • Opschaalbaarheid van de uitkomsten moet mogelijk zijn Verticale kenniskolom versterken
 • Versterken van de samenwerking binnen de vertikale onderwijskolom
 • We testen op verschillende lokaties

Onderzoek afbakenen. Wat doen we niet?

 • We gaan geen partijen verzamelen rond één school of één perceel
 • We gaan geen volledig in het veld uitgetest groenbestek opleveren aan het eind van de dit project.

Samenvattend: Het gaat om een blauwdruk richting het CROW. En het testen van de beheer principes in de groene hotspot en in Prachtlint. Het is vooral bedoeld om toekomstige groenvoorzieners hier al mee in aanraking te laten komen en het bewustzijn te vergroten. Dit testen zal in de toekomst wel hele waardevolle data opleveren.

4.  Presentatie van Emiel Elferink (lector Duurzaam Bodembeheer)

Emiel Elferink gaf zijn presentatie door middel van Skype. Dit ging prima en hij was goed te verstaan. Hij heeft zijn visie over duurzaam bodembeheer toegelicht en aanknopingspunten voor klimaat adaptief beheer onderstreept. In de bijlage zijn presentatie.

Bijlage: presentatie Emiel Elferink

5.  Werkvorm rondom bijdrage

Om erachter te komen welke partijen geïnteresseerd zijn en een actieve bijdrage voor zich zien hebben we gebruik gemaakt van de werkvorm World Cafe. Na de eerste ronde zaten we in tijdnood en hebben we de laatste 2 stellingen plenair opgepakt. Hieronder de resultaten:


Belangen, zoals de aanwezigen die formuleerden: 

 • Gemeentes aan laten haken
 • Studenten opleiden à Kennisniveau
 • Crow à verbeteren kennisproducten
 • Wellantcollege à studenten voorbereiden + mindset beïnvloeden
 • Hoveniers geïnteresseerd in de kennis, maar zien zichzelf niet als partner in de ontwikkeling van die kennis

Risico’s, zoals de aanwezigen die formuleerden:

 • Inhoud te breed, regio te smal
 • Niet strak genoeg afgebakend
 • Geen scherp gezamenlijk beeld van wat we willen. Multi-interpretabel
 • Er wordt niet gewerkt naar een concrete tool

6.  Hoe ziet iedereen zijn mogelijke bijdrage?

Organisatie

Bijdrage

Als partner

Groene Hotspot

Kennisdeling met leerlingen, faciliteren van studenten met experimenten op locatie

 

x

CROW

Inhoudelijke expertise en meedenken over de systematiek

x

Lokale hoveniers

Kennis binnen halen maar niet actief bijdrage. Staat te ver van ze af

-

Blauwzaam

Verbinder, en inspirator, lijm tussen de organisaties

x

Groenkeur

Tool ontwikkeling

x (onduidelijk)

BTL advies

Kennisinbreng, analyses, verdieping, ontsluiting

x

Provincie ZH

Financieel, met test locaties, bijdrage aan kennisdeling

x

7.   Rondvraag en afsluiting

Er wordt een datumprikker uit gestuurd om een vervolg te beleggen.Enthousiaste partijen zullen worden benaderd om een bijdrage te leveren aan dit project.

Bijlage: presentatie van Nick Pruijn