Uitnodiging bijeenkomst Energie Convenant V

NB de bijeenkomst is bedoeld voor de deelnemers uit EnergieConvenant V.
Tijdens deze bijeenkomst zal kort stil gestaan worden bij de voortgang van het Energie Convenant en zal er een verdieping zijn op het thema “licht”.

Voor de verdieping hebben we specialist Gelein Biewenga van van Hall Larenstein uitgenodigd om vanuit de diverse aspecten (diergezondheid, productie, omgeving, energieverbruik, etc) te kijken naar een optimaal lichtplan per bedrijf.

Over dit onderwerp is al veel gepubliceerd.

Onze gastheer Gelein Biewenga leverde de volgende links aan:

Nog enkele links naar projecten waar ik me de afgelopen jaren mee bezig heb gehouden op het gebied van licht, voor degene die zich op voorhand al willen verdiepen:

 

Basis literatuuronderzoek effecten van licht op dierprestaties en gedrag van melkvee

http://www.wageningenur.nl/de/<wbr></wbr>Publicatie-details.htm?<wbr></wbr>publicationId=publication-way-<wbr></wbr>333332343737

 

Effect van lichtkleur

http://library.wur.nl/<wbr></wbr>WebQuery/wurpubs/430642

 

Koe en omgeving willen ’s nachts duisternis

https://www.wageningenur.nl/<wbr></wbr>de/Publicatie-details.htm?<wbr></wbr>publicationId=publication-way-<wbr></wbr>343133393733

 

Advies document lichthinder

http://www.<wbr></wbr>verantwoordeveehouderij.nl/<wbr></wbr>web/file?uuid=4e9da454-c70c-<wbr></wbr>4828-bcd7-3a9edcc9aa0a&owner=<wbr></wbr>fb8e696c-d55f-48c9-a9d4-<wbr></wbr>71f7e38752aa

 

Bekend is ook volgende bijlage

Arjen Kool stuurde deze links:
De gebroeders Kool hebben in 2015 een nieuwe serrestal gebouwd.

1. http://www.nieuweoogst.nu/<wbr></wbr>scripts/edoris/edoris.dll?tem=<wbr></wbr>LTO_TEXT_VIEW&doc_id=220850#.<wbr></wbr>VmLpY7flvrw
2. lto en nmf in fgroningen en Friesland http://www.nieuweoogst.nu/<wbr></wbr>scripts/edoris/edoris.dll?tem=<wbr></wbr>LTO_TEXT_VIEW&doc_id=225326#.<wbr></wbr>VmLnwbflvrw
3. salland http://www.nieuweoogst.nu/<wbr></wbr>scripts/edoris/edoris.dll?tem=<wbr></wbr>LTO_TEXT_VIEW&doc_id=228147#.<wbr></wbr>VmLolLflvrw
4. resultaat salland http://www.nieuweoogst.nu/<wbr></wbr>scripts/edoris/edoris.dll?tem=<wbr></wbr>LTO_TEXT_VIEW&doc_id=215074#.<wbr></wbr>VmLp1Lflvrw
5. vgg wetgeving http://www.nieuweoogst.nu/<wbr></wbr>scripts/edoris/edoris.dll?tem=<wbr></wbr>LTO_TEXT_VIEW&doc_id=236673#.<wbr></wbr>VmLpALflvrw
6. friesland http://www.melkvee.nl/nieuws/<wbr></wbr>4912/premie-tegen-lichthinder-<wbr></wbr>stallen
7. drenthe, zou een brochure moeten zijn http://www.nieuweoogst.nu/<wbr></wbr>scripts/edoris/edoris.dll?tem=<wbr></wbr>LTO_TEXT_VIEW&doc_id=209553#.<wbr></wbr>VmLqS7flvrw

De heer Kool zal zelf ook aanwezig zijn bij de bijeenkomst.

Wij hopen u op 10 maart te ontmoeten. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, horen we het graag z.s.m..

Datum:           10 maart 2016

Tijd:               20.00 – 22.30

Locatie:         
Melkveebedrijf Mts. Van de Heuvel- de Jong
Broekseweg 7,
3373 LA
Hardinxveld-Giessendam