Creatieve sessie projectgroep 'Waarde in de Waard' 11 oktober 2018

Op 11 oktober jl. kwamen de 12 deelnemende organisaties weer bijeen bij de Rabobank in Gorinchem om een volle dag te gaan werken aan hun rol in de circulaire economie. Tijdens de vorige werksessie hadden de deelnemers aan de hand van een aantal circulaire methoden hun verkennende vraag concreet gemaakt. Deze hadden zij genoteerd op een fysieke rol. Deze vraag hadden zij in de voorbijgaande weken middels expertinterviews met collega’s, klanten en/of leveranciers getoetst.

De dag begon met de pitches van de individuele deelnemers, waarin zij vertelden hoe het hun met hun expertinterviews was vergaan en wat hun definitieve verkennende vraag was geworden. Vervolgens konden de deelnemers coalities gaan vormen met andere partijen die soortgelijke vragen hadden. Zo ontstond een aantal clusters van vragen, bijvoorbeeld rondom afvalscheiding op kantoor, rondom koffiedik en koffiebekers en rondom bouwmaterialen.

Daarop volgde in verschillende opeenvolgende rondes een creatieve brainstorm, waarin de deelnemers met ondersteuning van designers ideeën bedachten om antwoorden te vinden op de verkenningsvragen. Er werd gepeinsd, geschreven, getekend en gelachen. De opbrengst van deze brainstormrondes werd vervolgens uitgewerkt op zgn. iD-kaarten. Vervolgens hebben de deelnemers gezamenlijk alle iD-kaarten besproken en beoordeeld, waarna als laatste de meest aansprekende iD-kaarten gezamenlijk werden verdiept en verrijkt.

Het was een lange en intensieve dag met een veelbelovende opbrengst.