Na week 21 kunnen leerlingen je bellen voor een interview!

De leerlingen van het Wellantcollege bedoelen we dan. Week 21 is voor hen de ‘flexibele week’. In die week staat de bel voor een weekje stil, wordt het rooster aangepast en kunnen leerlingen hun eigen werktijd bepalen en veel ervaring opdoen in de praktijk.

Het fenomeen flexibele week is ingevoerd om leerlingen de kans te geven op een andere manier te leren. En dan vooral in de dagelijkse praktijk. We hebben je al bericht over studenten van Avans die een onderzoek gaan doen, de studenten van het Wellantcollege gaan je bellen om te vragen of ze een kort interview mogen afnemen. Om te vragen naar je BlauwZame en andere duurzame ambities. En voorbeelden daar van. Dat doen ze na die week 21, de week van hun voorbereiding. Vanaf 30 mei kan je dus gebeld worden.

Uiteraard levert dat resultaat op: studenten die in contact komen met ondernemers en zelf actie moeten ondernemen om hun doel te bereiken. Want zonder de juiste vragen krijgen ze geen goed interview.

Daar helpen we ze natuurlijk bij. Zo zal Charlotte Snel van Point to Point Communicatie gastcollege geven over interviewtechnieken. En uiteraard worden de interviews op onze sites gepubliceerd.

De werkgroep Communicatie & PR van BlauwZaam hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan betekenisvolle opdrachten voor de leerlingen van nu én de werknemers van straks.

Voor meer informatie: Maartje de Boer (maartje@pointtopoint.nl) of Kok Geelen (info@compar.nl).

LEES HIER DE EERSTE INTERVIEWS VAN MEI 2016

Waar:       MBO Wellantcollege Gorinchem

Wanneer:  Week 21 (begint op 23 mei) 

Thema:      Tijd voor leren buiten de kaders