HR uitdagingen: Aanvraag van een ESF-subsidie open gesteld

People Convenant

 

OPTIMALE INZETBAARHEID, BINDEN EN BOEIEN VAN MEDEWERKERS EN FLEXIBILITEIT EN WENDBAARHEID. DAT ZIJN OP DIT MOMENT DE GROOTSTE HR-UITDAGINGEN 

ESF (Europees Sociaal Fonds) - Duurzame Inzetbaarheid 2019

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer gezond aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid (onderdeel van het Europees Sociaal Fonds) in het leven geroepen, waarmee werkgevers subsidie kunnen ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling. Zowel bedrijven als (overheids)instellingen kunnen subsidie ontvangen voor de inhuurkosten van een extern adviseur. In 2019 wordt de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid eenmaal opengesteld.

Aanvraag opengesteld tussen 8 en 12 april
Er kan advies worden ingewonnen op één of meerdere van de volgende thema’s en activiteiten:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Subsidievoorwaarden ESF Duurzame Inzetbaarheid 2019

Een subsidieaanvraag voor ESF Duurzame Inzetbaarheid gaat gepaard met verschillende voorwaarden waaraan de aanvrager en de in te schakelen adviseur moeten voldoen. De belangrijkste voorwaarden:

  • Om van de subsidieregeling gebruik te kunnen maken, moet de aanvrager minimaal 2 werknemers in dienst hebben.
  • Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren.
  • Enkel de directe kosten van de adviseur, bestaande uit uren, zijn subsidiabel. Daarbij gaat het om: het opstellen van een advies met implementatieplan en/of het begeleiden bij het implementeren van een advies.
  • Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is (geweest).
  • De projectactiviteiten mogen pas worden uitgevoerd na toekenning van de subsidie. De behandeltermijn van de subsidieaanvraag door het Ministerie van SZW is maximaal 18 weken, echter worden aanvragen doorgaans sneller afgehandeld.
  • De in te schakelen externe adviseur moet beschikken over twee persoonlijke referenties van verschillende opdrachtgevers, aan de hand waarvan zijn of haar ervaring met betrekking tot het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ onderbouwd kan worden. 

Wat levert een subsidieaanvraag op?

Bij een besteding van € 25.000,00 aan adviesuren ontvangt u uiterlijk 12 maanden na toekenning van de subsidie € 12.500,00 terug via ESF.

Neem contact op! met info@blauwzaam.nl 

 

 

 

Aanvraag opengesteld tussen 8 en 12 april

 

Meer informatie bij Info@blauwzaam.nl 

 

Download de brochure
van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid