Een ‘goed functionerende arbeidsmarkt, waarin iedereen kan meedoen’ is de paarse pijler onder onze visie. Het Symposium van 2015 Power of People was de start voor meer aandacht voor de Menskant in de duurzaamheid. 

In 2016 ondertekenden ondernemers daartoe een Convenant. Zoals in elk Convenant wordt gestreefd naar samenwerking met het onderwijs en staat elkaar kennis en kennisdeling centraal.

Het MKB bedrijfsleven in onze regio bestaat voor 80% uit familiebedrijven. Het is dus ook niet verwonderlijk dat er in het begin van Blauwzaam een werkgroep familiebedrijven ontstond onder leiding van de toenmalige voorzitter van BlauwZaam Piet Spruijtenburg.

Het streven binnen de werkgroepen is kennis te delen, elkaar beter te leren kennen, het organiseren van ontmoetingen en inspiratiebijeenkomsten.

Duurzaam Door geldt ook voor de deelnemers aan het People Convenant en de werkgroep familiebedrijven. Dit jaar organiseerden ze sessies om hun kennis te delen. Duidelijk wordt dat het thema People niet los kan staan van andere onderdelen van de bedrijfsvoering én dus integraal in het duurzaamheidsprogramma van de Stichting steeds meer komt te staan.

Extra aandacht wordt wel gevraagd over de samenwerking met het onderwijs. Regioleren is één van de aandachtspunten daarbij. Dit najaar zal in samenwerking met Avans in Breda gezocht worden naar "harde bewijslast" om vorderingen op het gebied van duurzaam personeelsbeleid zichtbaar te maken.  

familiebedrijven in gesprek

"Iedereen doet mee", zo begonnen we in 2015.
BlauwZaam wil bij blijven en ook op nieuwe thema's innoveren. In een whitepaper las ik "Organisaties zijn sterk geneigd te blijven werken met hun manieren van organiseren, samenwerken, leidinggeven en communiceren." Met een frisse blik, optimistisch en vernieuwingsgezind stromen millennials in op de werkvloer.Het betekent dat we in het bedrijfsleven te maken krijgen met een generatie die vooral authentiek wil zijn en doen wat bij ze past.  Het is dus zaak de ervaringskennis te koppelen aan deze nieuwe generatie, die ook op zoek is naar meer betekenis en graag een zinvolle bijdrage leveren aan de organisatie en ook de maatschappij.

Wijjij platform

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling binnen het bedrijf waar je werkt is essentieel om het op lange termijn vol te kunnen houden en de uitdaging te blijven zien. Oebele Bruinsma introduceert het WIJIJ-platform waarin die samenwerking van regionale werkgevers en alle werkzoekende burgers in de regio wordt uitgewerkt.  

Met dat doel voor ogen is in samenwerking met FNV, CNV, UWV, Avres en VNO-NCW West gestart met het online platform WIJIJ voor de regio Gorinchem. Op het WIJIJ-platform kunnen mensen hun verhaal en talent vastleggen, om vanuit daar op zoek te gaan naar werk in de regio dat hier (onverwacht) bij past, of juist om gevonden te worden door werkgevers die op zoek zijn naar (ongekend) talent. Matching geschiedt op zowel feitelijke kenmerken, zoals CV, en competenties en sociale vaardigheden. Slimme technologie helpt de arbeidsmarkt rond Gorinchem te vernieuwen!

Prijsvraag tijdens het Symposium VIII

Oké, Happy People.
Maar zelf zijn we niet helemaal gelukkig met deze naam. Het dekt (nog) niet de lading.
Daarom vraagt Jeroen van de Star u tijdens het Symposium mee te denken over de juiste naam.
Degene die de uiteindelijke naam aandraagt wint voor zijn onderneming een gratis partnerschap voor het komende jaar!

Symposium VIII sprekers en pitchers

Oebele Bruinsma
Jeroen van de Star
Diderik van Beusekom

Aanmelden ook mogelijk vanaf deze plek.