Aanmeldformulier

Algemeen
ALGEMEEN:
Factuuradres:
FACTUURADRES:
Bezoekadres
BEZOEKADRES:
GEGEVENS CONTACT:
GEGEVENS CONTACT:
Voorwaarden
Door middel van verzenden en akkoord gaan met dit formulier onderschrijven wij de genoemde duurzaamheidsuitgangspunten zoals genoemd op de BlauwZaam website. Wij zullen de bijdrage ad € 250 jaarlijks voldoen, rekening houdend met jaarlijkse indexatie van het sponsorbedrag.
VOORWAARDEN
Verzenden