Expertmeeting over drinkwater levert veel nieuwe ideeën

(Opdracht binnen het project BlauwGroenFundament van de werkgroep water van Stichting Blauwzaam. Opdrachtgever Oasen)

Op 6 december vond in Fort Everdingen een expertmeeting plaats over drinkwaterbeleid in de toekomst. Deze plaats was juist gekozen omdat in dit fort hemelwater wordt opgevangen in druipkokers die tussen de gewelven werden geplaatst. Het regenwater zakte door het zandpakket op het gemetselde fort en een laag kool via druipkokers in een opvang kelder van 65 m3. Het was bedoeld om in het fort zelfvoorzienend te zijn en de vijand geen gelegenheid te bieden het water te besmetten. Water als essentiële levensbehoefte werd toen al gewaardeerd. Momenteel wordt het water verzameld in een kelder van 65 m3. Van dit water wordt op het fort nu bier gebrouwen. (DuitsenLauret)

Leuke plek om een expertmeeting te houden. 
De expertmeeting startte met een korte introductie en welkom. Daarna volgde een presentatie door de studenten Landscape and Environment Management Joost,Joeri en Anka over de inhoud van hun project en welk eindproduct zij voor ogen hebben. (zie ook hun opdracht). Hiltrud Pötz, lector van de hogeschool verzorgde daarna een interessante inleiding over de klimaatverandering.

Bijzonder was de opbrengst van een enquête door MBO studenten onder een paar honderd inwoners van Gorinchem: het gevoel van urgentie en ideeën over het handelingsperspectief van inwoners is nog heel beperkt.
Naast techniek gaat het daarom ook over bewustwording.
Na de intro en toelichting verzorgde gastspreekster Hiltrud Pötz een presentatie over duurzame, klimaat- en toekomstbestendige architectuur en stedenbouw.

Danielle Duits, eigenaresse van het fort verzorgde een rondleiding, zodat we met eigen ogen de drinkwatervoorziening van het fort konden zien én geïnspireerd werden hoe ingenieus je voor 500 mensen voor 6 weken drinkwater kunt opvangen.

De uitgenodigde experts konden hierna aan de gang in twee rondes met workshops. De eerste ronde inventariseerde de groepen olv de studenten met behulp van een kaart de problemen/knelpunten op het gebied van hemelwateroverlast in het voorbeeldgebied Gorinchem.
In de tweede ronde speurden de groepen naar mogelijke kansen en oplossingen zijn in het gebied.

Aan het einde van deze middag hoopten de studenten genoeg kennis en inspiratie te hebben verzameld om uiteindelijk een passende en kansrijke visie voor de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden te kunnen opstellen!

De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje, waarbij we de mogelijkheid krijgen met hemelwater gebrouwen bier te proeven.

Lees hier het verslag gemaakt door Joost, Joeri en Anka, 11 december 2018 

Fort Everdingen

Workshop
Hiltrud Pötz over klimaat- en toekomstbestendige architectuur en stedenbouw.
Workshop
Workshop
Rondleiding
Rondleiding door Danielle Duits
Druipgat rn drinkwaterkelder
Afsluiter

 

Datum:       6 december 2018

Plaats:        Fort Everdingen 
                   Noodweg 2 
                   4121 KK Everdingen

Tijd:            13.00 - 16.30
                    met aansluitend hapje
                    en drankje

 

Meer informatie over Fort Everdingen en de brouwerij