Agrariers dragen bij aan de energietransitie

We gaan door!!

'Energie besparen en opwekken in de Agrarische Sector'

Afgelopen jaren hebben de zuivelfabrieken, melkveehouders en Blauwzaam in het Convenant V hard gewerkt aan Energiebesparing en Energieopwekking. Dit convenant is intussen afgesloten. Maar het proces gaat verder. 

Op donderdagavond 12 oktober 2017 organiseren Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid  (OZHZ) en Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord afdeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een bijeenkomst voor agrarische bedrijven. Deze bijeenkomst is de start van het project 'Energie besparen en opwekken in de Agrarische Sector' waaraan agrariërs kunnen deelnemen. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van onder andere de regionale gemeenten. Naast OZHZ en LTO zijn er verschillende sprekers aanwezig, waaronder: wethouder Van Middelkoop van Gemeente Zederik, Energie Coöperatie de Knotwilg, Lely, Jump Start en Debion.

In de bijlage vindt u de officiële uitnodiging en het programma van de avond en op de  website  van OZHZ vindt u meer achtergrondinformatie.

Blauwzaam nodigt alle agrarische ondernemers graag uit voor de bijeenkomst.

Datum       :    
Donderdagavond 12 oktober 2017

Aanvang    :    
20.00 uur
(inloop met informatiemarkt vanaf 19.30 uur)

Locatie      :    
Bruisend Hart, 
Dirk IV-plein 32 te Hoornaar (4223 NJ)