Bijzondere Blauwzame Bijeenkomst

Elke laatste donderdagmiddag van de maand is er in principe een BBB (Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst).Netwerken is een belangrijk instrument voor BlauwZaam en haar partners én geïnteresseerden in duurzaamheid. En netwerken groeien. Presentaties in de vorm van pitches over een duurzaam product of duurzaam proces is de inhoudelijke lijn. Daar waar mogelijk gekoppeld aan een bezichtiging. Maar vooral ook netwerken met andere ondernemers uit de regio die duurzaamheid belangrijk vinden. Ook mensen die niet eerder een bijeenkomst van BlauwZaam hebben bijgewoond zijn natuurlijk van harte welkom!

Grote opkomst BBB Gebr. Blokland

Donderdag 28 maart was er weer een Buitengewone BlauwZaam Bijeenkomst. Nu bij de gebroeders Blokland in Hardinxveld-Giessendam. Voor een goed gevulde zaal met meer dan 40 belangstellenden werden verschillende thema's binnen “Het Nieuwe Bouwen” belicht, één van de vier pijlers van BlauwZaam. Jan Brand, bestuurslid van BlauwZaam opende de middag en gaf de kaders van de middag aan.

Josia Bikker
Architect en werkgroepvoorzitter van "Blauwzaam - Het Nieuwe Bouwen-” trapte af met zijn visie en kijk op Het Nieuwe Bouwen. Aan de hand van het project "Weide 2" in Meerkerk maakte hij duidelijk hoe binnen “Het Nieuwe Bouwen” alles met alles samenhangt. De komende energietransitie vraagt om een houding die veel meer is dan alleen de uitvoering van de nieuwste bouwverordeningen. Onderscheidende bebouwing, zorgvuldige inpassing, natuur inclusief bouwen worden de aanvullende begrippen. 

Jeroen van der Zwaan en Jaco Brand van Gebroeders Blokland
Zij gingen vooral in op de inrichting (vanuit hun bedrijfsportefeuille) van nieuwe woonwijken. Een goede schil naast een gasloze installatie zijn een vanzelfsprekendheid geworden. Een visie, waarin de omgeving wordt meegenomen en dus bijdraagt aan een duurzame gebiedsontwikkeling.  

Jan Nederveen
De wethouder van Hardinxveld Giessendam herkende de twee voorbeelden. Het tempo en de aanpak van de veranderingen eisen waakzaamheid. Het thema duurzaamheid staat permanent op de bestuursagenda, inclusief de vraag op welke wijze lokale ondernemers en/of een Stichting als BlauwZaam een bijdrage kunnen leveren aan de concrete uitwerking van deze agenda.

Discussie
Er kwam een brede, levendige discussie met de zaal op gang waarbij veel mensen vragen stelden in een prettige, ontspannen sfeer.De vrije discussie die vervolgens ontstond was breed en inhoudelijk en kon vervolgens worden afgesloten,

Netwerken:
Het programma was vol. Ondanks dat was er toch nog ruimte voor netwerken onder het genot van een drankje en een hapje.

Het was weer een geslaagde BBB met een divers publiek en De Bijzondere BlauwZaam Bijeenkomst bewees zo opnieuw haar nut. 

Volgende BBB :
Door de meivakantie en Hemelvaartdag  is ons schema van de laatste donderdag in de maand in de war. De BBB van 25 april valt dus in verband met de meivakantie uit. Voor de bijeenkomst van Hemelvaart zoeken we nog naar een alternatief moment. Hou de website daarom goed in de gaten.

Gebroeders Blokland
Jan Brand, bestuurslid BlauwZaam
Josia Bikker, voorzitter WG Het Nieuwe Bouwen

Jaco Brand & Jeroen van der Zwaan
Wethouder Jan Nederveen

 

Datum:     
28 maart 2019

Waar:     
Moerbei 5  
Hardinxveld-Giessendam

Tijd:           
15.30 inloop
18.00 einde