Zo kunnen de energiekosten omlaag

Flink besparen op energie, welke melkveehouder wil dat niet? Het is mogelijk, althans dat is de conclusie van een energieproject van melkveehouders en zuivelbedrijven dat na twee jaar wordt afgesloten.

Gemiddeld verbruiken veehouders 50 kilowattuur per 1000kg geproduceerde melk aan energie, maar er zijn uitschieters naar 90. Dankzij slimme maatregelen op het gebied van energieverbruik, zijn er veehouders die uitkomen op 27. En zelfs 20 is haalbaar volgens Greet Ruitenberg. Zij werkte als adviseur/deskundige mee aan een groot energieproject van bijna 20 melkveehouders, drie zuivelondernemingen (De Graafstroom, Bel Leerdammer en Vreugdenhil) en Stichting Blauwzaam (een initiatiefgroep die in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden duurzaamheid bevordert).De afgelopen 2 jaar  hebben we binnen dit Energieconvenant V van Blauwzaam, gewerkt aan een energieneutrale melkveehouderij.

Hoe kun je besparen op gas en elektra?

Lees verder

 

 

Dieselbesparing niet makkelijk maar wel mogelijk

Op bezoek bij Bolex in Lexmond. 

Dit was alweer de laatste bijeenkomst van 2016 in het kader van EnergieconvenantV.
Greet Ruitenberg blikte terug op de energie-meterstanden en de genomen maatregelen voor besparen of zelf opwekken. 

De rest van de middag was vooral bedoeld om de mogelijkheden te onderzoeken op het gebied van dieselbesparing. Een vertegenwoordiger van Lely benadrukte nog eens het goede gebruik van de materialen, het onderhoud en de gedragsverandering die hoort bij dieselbesparing. Ook John bevestigde, dat veel van de besparing te halen is bij goed gebruik en inzet van materieel en rijgedrag. 

In de foto's en de tekst wat aanwijzingen hiervoor. 

Wij bedanken nogmaals onze gastheer IJsbrand Bogerd voor de goede ontvangst en de overheerlijke lunch. 

- LEES MEER - wordt nog aan gewerkt

Feestelijke ondertekening Energieconvenant V

Op dinsdag 22 september 2015 ondertekenden melkveehouders en de drie zuivelfabrieken op de Notenhoeve in Ottoland het Energieconvenant V.

- LEES MEER -

Verlichting en huisvesting, verlichting en welzijn

De laatste bijeenkomst ging over verlichting van de stal. Naast melken, koelen en de watervoorziening is verlichting in melkveestallen een vierde element dat aandacht vraagt voor energieefficiency. Energie-efficiënte verlichting is een goede keuze voor zowel de boer als de koe. Nieuwbouw van een melkveestal is het moment om energie-efficiënte verlichting te installeren. Deze factsheet geeft een toelichting op het kiezen van de juiste stalverlichting.

In Utrecht draait het project Energieneutrale melkveehouderij. Op hun website staat een stukje over verlichting en huisvesting. 

Wil je meer weten over Lumenmeters en verlichting lees dan meer. 

Er is ook wel wat gepubliceerd over de relatie tussen verlichting en welzijn.

 

 

Energiebesparing en opwekking

De melkveehouders zijn samen hun fabrieken al een jaren actief op zoek naar mogelijkheden om energie te besparen of zelf energie op te wekken. Op de site van Agroenergiek staan tips en trucs voor energiebesparing en energieopwekking. Ook staan er diverse rekentools op.

In de bijeenkomst van 25 oktober 2016 kijkt de groep van Energieconvenant V naar de mogelijkheden om diesel te besparen? Diesel vormt op dit moment zeker de helft van de energiekosten in de melkveehouderij. 

 

Wat doet Jumpstart? De uitgangspunten

Op dit moment is er veel discussie rondom Jumpstart, monovergisting. In deze video een toelichting op de uitgangspunten. 

Melkveesector haakt aan op energiebepsaringsprogramma van Blauwzaam.

Jasper de Jong:  ‘Als je met zijn allen aan de slag gaat, kun je stappen vooruit maken’ Een energieneutraal melkveebedrijf in 2020. Daarnaar streven de drie grote zuivelfabrieken Graafstroom, Bel Leerdammer, Vreugdenhil en 18 regionale melkveehouders, samen met Blauwzaam.

Marijke Verhoef van Het Kontakt maakte de sfeerinpressie en interviewde.

Energieconvenant V: van studie naar stappen!

Schoonrewoerd, 27 januari 2015

Vandaag stemden de drie zuivelfabrieken Bel Leerdammer, Vreugdenhil Dairy Foods en Deltamilk in om een studiegroep van melkveehouders op te richten. De succesvolle Energieconvenanten I, II, III en IV van BlauwZaam zijn daarbij het voorbeeld. Het doel: vanuit een studiegroep doorgroeien naar een convenant van de melkveehouders uit onze regio.

De melkveehouders, aangesloten bij één van de zuivelproducenten Bel Leerdammer, Vreugdenhil Dairy Foods en Deltamilk, gaan in de vorm van een studiegroep meewerken aan een energieneutrale regio. Samen met BlauwZaam streven naar energiebesparing in de melkveehouderij met als stip op de horizon energieneutraal ondernemen.

Afgelopen weken zijn de melkveehouders door de zuivelfabrieken benaderd om zich op te geven voor deze studiegroep. Al 10 melkveehouders hebben zich spontaan aangemeld. Een studiegroep van 10 tot maximaal 15 deelnemers blijkt een ideale grootte om intensief aan de gang te gaan. De bedoeling is om drie maal per jaar bij elkaar te komen en samen op zoek te gaan naar mogelijkheden om het energieverbruik en dus de kosten naar beneden te krijgen. En gestudeerd wordt op de mogelijkheden om samen energie op te wekken zoals bij MijnDakJouwDak het geval is.

17 maart 2015 is de eerste kennismakingsbijeenkomst en dan gaat het nieuwe Convenant V meteen van start. BlauwZaam gaat, om mee te werken aan de doelstellingen, vooral haar netwerk inzetten vanuit andere branches dan de agrarische sector en zo ideeën aan te leveren die weer een stap zetten op de route naar een energieneutrale regio.

De drie zuivelfabrieken nemen een groot deel van de facilitering op zich.  Op de eerste bijeenkomst op 17 maart zullen de cijfers over het energieverbruik van de deelnemende bedrijven beschikbaar zijn en zo kunnen de deelnemers hun cijfers vergelijken.

Aan de hand van de energiescans en door te leren van elkaars situatie gaan de melkveehouders aan de slag met het opstellen van een energiebesparingsplan voor het eigen bedrijf. Daarnaast gaan ze vooral op pad om bij juist niet agrariërs inspiratie op te doen. Door kennis te maken met andere dan de al bekende bedrijven wordt meer innovatie en slagkracht gerealiseerd. In de studiegroep worden specifieke onderwerpen uitgediept en nieuwe besparende maatregelen getest.

Heeft u interesse: er is nog plaats voor een aantal melkveehouders die willen meebouwen en ook 17 maart van start willen gaan.
Meld je aan bij je eigen zuivelfabriek: Jan Versluis (Deltamilk), Leen Uithol (Vreugdenhil) en Roelof Wijma (Bel Leerdammer).

Ook HET KONTAKT  volgt dit initiatief. Met dank aan Anne Marie Hoekstra

NB Soms is er een storende fout geslopen in de benaming van de Zuivelfabriek Bel. Voor alle duidelijkheid hebben we het over Bel Leerdammer 

Energiescan geeft goede informatie over bedrijfsvoering en energieverbruik

Duurzame Zuivel heeft samen met Friesland Campina en Ruitenberg Advies een energie-enquête gemaakt. De enquête bestaat uit een aantal vragen, specifiek over het energieverbruik op het melkveebedrijf. 

 

 

Energieconvenant V met enthousiasme van start

Schoonrewoerd, 21 april 2015

18 melkveehouders, vertegenwoordigers van de Stichting BlauwZaam en leden van Bel Leerdammer, Vreugdenhil Dairy Foods en Deltamilk waren bij elkaar om de volgende stappen te zetten: gezamenlijke afspraken maken over energiebesparing in de melkveehouderij en nadenken over mogelijkheden van energieproductie op het eigen bedrijf. Na het welkom en de voorstelrondje nam Greet Ruitenberg het woord. Zij vertelde op zeer inspirerende manier welke besparingsmogelijkheden er in de melkveehouderij zijn en welke kansen er liggen om binnen afzienbare tijd  energieneutraal te kunnen werken. 

Het energieconvenant: lees meer

Besparingsmogelijkheden in de melkveehouderij:

Eenvoudige besparingsmogelijkheden en sparen op dieselgebruik

Wilt u de presentatie nog eens nalezen? 

Energiescan: lees meer