Sjoerd Veerman, wethouder gemeente Alblasserdam

We moeten de aarde niet uitbuiten

Duurzaamheid is een prioriteit van het gemeentebestuur van Alblasserdam. Sjoerd is al wethouder verantwoordelijk voor het dossier duurzaam. Hij verstaat onder duurzaamheid. “Wij leggen met zijn allen een onevenredig groot beslag op de aarde en de producten van de aarde. We nemen meer dan waar we recht op hebben naar mijn idee”.

De afschuwelijke gedachte dat door ons leefpatroon in het westen, andere wereldbewoners te kort komen. En niet een beetje, maar daardoor niet oud worden, niet gezond zijn of niet tot hun recht komen. Dat is iets waar we eenmaal allemaal verantwoordelijkheid voor moeten afleggen.

De moderne mens wordt door de markt gedwongen om te consumeren. Maar een kwestie van bewustzijn is om te bedenken of dat allemaal wel nodig is. Heb er maling aan wanneer iemand zegt dat je geen goede televisie meer hebt omdat het niet het nieuwste van het nieuwste is. Dat scheelt me bovendien een hoop geld.

Mijn lijfspreuk is een uitdrukking van Ricoeur: "do quia mihi datum est" (ik geef omdat mij gegeven is).

Het besef: Ik heb veel ontvangen, en van daaruit geef ik door.

Aad den Boer - Directeur Den Boer Groep

Duurzaam en dan verder

Aad is nauw betrokken bij  “Een duurzame Alblasserwaard  & Vijfheerenlanden”, zowel zakelijk als privé.

 

Zo’n 26 jaar geleden al maakte hij zich sterk voor de toepassing van secundaire grondstoffen in de betonindustrie. Vanaf 2009 is hij direct betrokken bij de vervanging van primaire grondstoffen door  thermisch gereinigd teerhoudend asfaltgranulaat. Dat realiseert hij bij Van Dijk Beton (een deelneming van de DB Holding) te Hardinxveld-Giessendam. Onderzoek wijst uit dat door deze ingreep een belangrijke verbetering van luchtkwaliteit wordt gerealiseerd.


Vanaf 2005 werkt Aad intensief aan de inzet van werkelozen in het productieproces van betonproducten in de werkmaatschappijen van DB Holding. Wil als MVO-plan zijn eigen woonwijk voor starters bouwen en is druk doende met de ontwikkeling en inrichting van een klimaat positief landgoed. Tenslotte is Aad,  als lid van de Ledenadviesraad van de Natuur & Vogelwacht Alblasserwaard, betrokken bij de natuur en planologie van en in de Alblasserwaard.

Meld u direct even aan >>