2e Symposium BlauwZaam -- Anders denken loont --

Het thema van het 2e BlauwZaam Symposium was: anders denken loont. Het Cradle to Cradle principe: “Remaking the Way We Make Things”. Oftewel: afval is voedsel. Afval bestaat niet. Alle gebruikte materialen zouden, na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Zonder kwaliteitsverlies.

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken. Sterker nog, ze uit te breiden. Door te zorgen voor een toekomst die we met een gerust hart kunnen overdragen. Met liefde voor het gebied, voor mensen en het besef dat goed rentmeesterschap noodzaak is.

Dat vraagt om anders denken. Om bewust denken. Besef hierbij: anders denken activeert! Anders denken schept mogelijkheden, is creatief en innovatief.

Anders denken… denkt aan anderen!

Piet Spruijtenburg, voorzitter BlauwZaam over het 2e Symposium BlauwZaam

Begin oktober was het weer zover. Op donderdag 4 oktober stond ’s middags om 16:00 uur het tweede symposium gepland met als thema: ANDERS DENKEN LOONT.
Dit symposium was ten opzichte van vorig jaar groter van opzet en vond daarom ook plaats op een andere locatie: Da Vinci College in Gorinchem.

Als bestuur zijn we er van overtuigd dat de inhoud van dit symposium rijk, prikkelend en gevarieerd was. Wij willen alle deelnemers en bezoekers inspireren daadwerkelijk en concreet met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan, omdat we ervan overtuigd zijn dat juist deze “beweging” kansen en openingen biedt in deze economisch moeilijke tijd. Wij willen met deze beweging met name ondernemers in beweging brengen door anders tegen het ondernemen en de toekomst aan te kijken. Dit vergt bewustwording en gedragsverandering.

Door middel van sprekers, workshops, exposities en onderlinge ontmoetingen werd iedereen ruimschoots de gelegenheid gegeven om in beweging te komen. Wij willen bereiken dat wij een streek ontwikkelen met onderscheidend vermogen waar wonen, werken en leefbaarheid op een duurzame wijze geborgd mag worden.

 

Piet Spruijtenburg
Voorzitter BlauwZaam

Programma

BlauwZaam Symposium 4 oktober 2012,

Plaats: Da Vinci College, Gorinchem

14:45 uur  

Ontvangst

15:00 uur           

Opening door de dagvoorzitter, Piet Spruijtenburg, voorzitter BlauwZaam (partner ProMissie bedrijfsoverdracht bv)

Spreker: dhr. Tom Bade, algemeen directeur Triple-e

16:00 en 17:00 uur

Workshop ronde 1 en 2

18:00 uur

Lopend buffet, verzorgd door MB Catering. Tijdens dit buffet volgt de ondertekening van het tweede energieconvenant. Tevens is het mogelijk de expositie te bezoeken.

19:45 uur

Feestelijke afsluiting.

Welke workshops werden gegeven?

Een uitgebreid aantal workshops werd aangeboden. De workshops waren ingedeeld naar niveau. Voor bezoekers met nog weinig kennis van de duurzame mogelijkheden de beginners-workshops. Voor diegenen die al langer bezig zijn met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn de specials expertssessies opgezet. Voor ieder een mogelijkheid om op zijn/haar niveau in te stromen.