Familiebedrijven. Ruggengraat van de regio

Een groot deel van de BlauwZaam partners zijn familiebedrijven. Grote en kleine. Daarmee is dit een representatieve afspiegeling van onze regio.

Al jaren blijkt dat familiebedrijven een sterke regionale binding en grote maatschappelijke betrokkenheid hebben.

Familiebedrijven scoren hoog op duurzaamheid
Over het algemeen doen zij meer aan duurzaamheid en innovatie dan niet familiebedrijven. Familiebedrijven zijn immers ook steeds bezig met continuïteit en de volgende generatie. Het gaat niet over de winst op korte termijn; ze kijken meer naar de lange termijn: rentmeesterschap. Ook doen zij meer aan scholing en opleidingsplaatsen en is de werkgelegenheid sterker toegenomen. Er is nauwe verbondenheid bij de lokale gemeenschap, besluitvorming ligt in de regio en er is vaker band met lokale toeleveranciers en lokale verenigingen. Hierdoor dragen zij in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie.

Familiebedrijven hebben het moeilijk
Toch hebben diverse familiebedrijven het vaak moeilijk, vooral als het over de nieuwe generatie gaat. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de nieuwe aankomende generatie beschikbaar is, laat staan geschikt. Daarom is netwerken tussen familiebedrijven belangrijk door van elkaar te leren.

Familiebedrijven heeft een eigen werkgroep
De werkgroep wil graag dit jaar weer 1 of 2 keer een netwerkbijeenkomst organiseren om elkaar te ontmoeten en familiebedrijven met elkaar in contact brengen. Familiebedrijven zijn en blijven als ruggengraat voor de regio belangrijk.
Kunnen we dit met elkaar waarderen en ondersteunen?

Meer weten of eens een keer bijpraten. Neem contact om op Piet Spruijtenburg, voorzitter van de werkgroep of één van de andere werkgroepsleden: p.spruijtenburg@promissie.nl