Van BlauwZaam initiatief naar Prachtlint

Het Prachtlint is gegroeid vanuit het initiatief Blauwzaam Lint. Om het doel van het Prachtlint te realiseren is op 15 december 2015 een beheerconvenant afgesloten. Dat BlauwZaam Lint is allang niet meer  alleen van BlauwZaam. Het is inmiddels iets van de streek geworden en iedereen kan eraan  bijdragen. Daarom gaat het lint verder onder de naam 'Prachtlint', met een eigen website www.prachtlint.nl

Doelen en resultaten

Doelen: 

Het vergroten van de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van de regio door duurzaam ecologisch groenbeheer van het Prachtlint. 

Resultaten 2017 - 2020 : 

  • Het Prachtlint is uitgebreid met nieuwe projecten en nieuwe deelnemers.
  • De bestaande linten en parels worden duurzaam en ecologisch beheerd.
  • Er is meer kleur in de bermen en parels. 
  • De voortgang van de biodiversiteit in het Prachtlint is duidelijk zichtbaar.
  • Het zoeken naar duurzame verdienmodellen en alternatieve innovatieve methoden voor natuurontwikkeling en/of natuurbeheer.
  • Er zijn nieuwe verdienmodellen onderzocht. 
  • Resultaten zijn bekend bij andere werkgroepen en onder de aandacht gebracht bij de partners en de regio.
  • Kennis en ervaring op het gebied van duurzaam ecologisch beheer zijn uitgewisseld. 

Deze resultaten zijn vastgelegd in een Beheerconvenant, dat op 10 december 2015 is ondertekend. In de button Projectinformatie vindt u ook de handleiding voor ecologisch beheer en andere relevante informatie over de aanpak. 

Organisaties betrokken bij het beheerconvenant

2015
Huib Glerum van Oasen   
Marien Verwolf Waterschap Rivierenland
Gina Looijenga Provincie Zuid Holland
Ruud de Jong, Willem van Valen Gemeente Molenlanden  
Johan Sterk, Arjan de Winter Gemeente Gorinchem
Rolia Wiggelinkhuijsen/Esther Dijkstra Stichting Blauwzaam
Pieter Jan de Winter Nationale Bomenbank
Anthonie Stip Vlinderstichting
Emile Penn Van der Bijl & Heiermann
Patricia Nienkemper  Gemeente Vijfheerenlanden
Peter de Groot Biodivers
Ad van Rees den Hâneker
Arie Versluis/Koos Timmer Energiecoöperatie de Knotwilg
Ewout Aaantjes Aantjesprojecten
2017
Dick Kerkhof Natuur-en Vogelwacht Vijfheerenlanden
2018
Jacques Verhagen Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard
2019 in voorbereiding
Provincie Utrecht
Zuid Hollands Landschap
Utrechts Landschap
Natuur en Milieufederatie Utrecht