Marjan Versluis - Wellantcollege

- Hoornaar, 16 juni 2016 -

Marjan Versluis heeft het project geleid in het kader van de flexibele leerweek waarbij leerlingen de kans krijgen op een andere manier te leren. En dan vooral in de dagelijkse praktijk. In samenwerking met BlauwZaam heeft zij er voor gezorgd dat een aantal studenten interviews met partners van BlauwZaam hebben afgenomen die op de site zijn gepubliceerd.

Wie ben ik?

Marjan Versluis, verbonden aan het Wellantcollege mbo Gorinchem als docent Nederlands. Ik probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van onze studenten. Het ideale van projecten als dit, is dat een clubje studenten mee kan doen. Dus dat niet de hele klas iets aan het doen is waar niet iedereen op dat moment behoefte aan heeft. Ik denk dat studenten gemotiveerd worden als ze direct een product opleveren dat ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Niet alleen omdat de juf het heeft gevraagd.

Dit project

Met ongeveer 10 studenten zijn we een ochtend op locatie bij Point to Point communicatie aan de slag gegaan. Theorie werd afgewisseld door praktische oefeningen en als afsluiting van de ochtend werden ondernemers geïnterviewd die al bij BlauwZaam zijn aangesloten. Onze studenten hebben dit als een zeer leerzame oefening ervaren!

- LEES HIER DE INTERVIEWS -