'Groen van toen' - 'Het Blauw van nou'

Blauwzaam denkt mee over de Open monumentendag van 2012

Wat is Open Monumentendag?

Open Monumentendag dit jaar is op zaterdag 8 en/of zondag 9 september. Op die dagen zijn duizenden monumenten in Nederland gratis toegankelijk voor publiek. Het landelijke thema van de Open Monumentendag 2012 is ‘Groen van Toen’.

Stichting Open Monumentendag geeft hier de volgende invulling aan: “We staan stil bij de rol, het belang en de betekenis van het groen in relatie tot monumenten. Aanleiding om juist in 2012 voor groen te kiezen is het uitroepen van het themajaar Historische Buitenplaatsen 2012, maar het Open Monumentendag-thema behelst veel meer dan alleen landgoederen of buiten-plaatsen. Met het thema is er aandacht voor monumentaal groen in brede betekenis: stadsparken, tuinen, boerenerven, landgoederen, buitenplaatsen, lanen, monumentale bomen, begraafplaatsen, verdedigingswerken, landschaps-elementen (grafheuvels, terpen, dijken), hofjes, villaparken, tuindorpen en meer.”

De gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden geven een eigen invul-ling van het thema. Zij doen dit samen met allerlei organisaties, verenigingen en bedrijven.

Invulling Blauwzaam

Blauwzaam is een beweging die met ondernemers samen nadenkt over duurzaamheid in de breedste vorm. We werken samen aan een duurzame gebiedsontwikkeling waarin de drie P’s (People, Planet en Profit) aandacht krijgen.

Boeren zijn eeuwenlang onze belangrijkste ondernemers geweest. In onze regio is de agrarische sector eeuwenlang toonaangevend geweest en ook nu nog danken wij onze prachtige woon- en werkomgeving aan de ondernemersinzet van vele boeren.

In onze doelen ligt duidelijk omschreven dat wij graag informatie en kennis delen. Daartoe organiseren we activiteiten, of nemen wij als BlauwZaam deel aan bestaande activiteiten en nu dus ook aan de Open Monumentendag 2012

Wat kunnen moderne, duurzame ondernemers van de boeren leren?

  • Hoe gingen zij door de eeuwen heen om met een economische crisis?
  • Waar lieten zij hun afval?
  • Hadden zij ook een duurzaam personeelsbeleid
  • Hadden zij ook een energieconvenant?
  • Hoe vertelden zij hun klanten dat ze een duurzaam bedrijf leidden?
  • Hoe gebruikten zij hun natuurlijke omgeving om te komen tot innovaties?
  • Waren ze slimmer en innovatiever dan wij?

En zo zijn er talrijke vragen, die we hen graag voorleggen en waarvan andere ondernemers weer kunnen leren.

'Groen van toen' - 'Blauw van nou'

We willen regelmatig in de Nieuwsbrief aandacht besteden aan dit onderwerp.

Geef u op om mee te denken wat het 'Groen van Toen' kan betekenen voor het 'Blauw van Nou'!

Reacties graag naar info@blauwzaam.nl

 

 

 

Datum:

8 en 9 september 2012 Open Monumentendag

Tijd:

?

Plaats:

?