Nieuw in het bestuur begin 2017: Peter Kwakernaak

Peter, inmiddels 61 jaar, geboren en opgegroeid in de Alblasserwaard en voor een belangrijk deel bij het Wisboomgemaal in Kinderdijk, tussen de molens en in de natuur.

Na verschillende werkgevers te hebben gehad en ervaring te hebben opgedaan begonnen met een eigen bedrijf. Heeft inmiddels een onderneming met ca. 55 medewerkers.

Het bedrijf houdt zich bezig met alles, wat met (riool)gemalen te maken heeft. Van ontwerp tot onderhoud en renovatie. Dit alles compleet in alle disciplines Civiel, Bouwkundig Elektrotechnisch en werktuigbouwkundig met programmeren van PLC besturingen en SCADA.

Daarnaast is een pomptestfaciliteit ontwikkeld en daar wordt gebruik van gemaakt door pompleveranciers die pompen laten testen volgens verschillende normeringen die over de hele wereld worden ingezet in offshore, olie-, gas- en foodindustrie en uiteraard watersupply enz.

De passie voor water zit in de genen; velen uit de familie waren molenaar of machinist op een gemaal en zuiveringsinstallatie en dat is nog zo voor de jongere generaties.

Vanuit die achtergrond en passie werkt hij aan een samenleving die kansen biedt voor bedrijven en burgers in het gebied, maar dan vooral gekoppeld aan het thema  “water”.

Immers we kunnen niet zonder water en wat kan er al niet met water.

Zorg voor bewustwording van de bedreigingen waar we allemaal mee te maken krijgen vanwege klimaatverandering en alle gevolgen daarvan die inmiddels al zichtbaar zijn; werken aan oplossingen en benutten van kansen die ontstaan. Die kansen oppakken en “in de markt zetten”. Werken aan mogelijkheden  die water biedt in opleidingen werkgelegenheid, recreatieve mogelijkheden, voor de leefbaarheid en inrichting van ons landschap. Kansen voor onze agrariërs, voor natuurbeheer, voor de bedrijven, voor recreatie voor ruimtelijke ordening enz

Om dit gestalte te geven is de taak vanuit het bestuur op dit moment vooral gericht op de Werkgroep Water om die inhoud te geven.

Wilt u uw steentje bijdragen, neem contact op via info@blauwzaam.nl