Bijeenkomst Transport en Logistiek

 

 

 

 

 

===========================================

Verslag werkoverleg Transport & Logistiek 12 juni 2012

Het levert gewoon op…

Op 12 juni is de werkgroep Transport & Logistiek bij elkaar geweest. Wat op viel is dat er veel praktisch stappen zijn gezet die direct resultaat geven. Zo wordt het brandstofverbruik nu door iedereen nauwkeurig gemonitord, hebben chauffeurs bij verschillende bedrijven ‘zuinig rijden’ cursussen gedaan, is men het gesprek aangegaan met chauffeurs over rijgedrag versus brandstofverbruik én zijn vrachtwagen begrensd op 85 km per uur i.p.v. de gebruikelijke 90 km per uur. Dit scheelt uitstoot én uitgaven. Tevens werd gesproken over technische aanpassingen om het brandstofverbruik terug te brengen. Korevaar – Kornet test momenteel met een apparaat om de verbranding verder te optimaliseren. Dat zou 4% verbruik besparen. De uitslag hiervan volgt.

Uiteindelijk mag wel de conclusie getrokken worden dat bewustwording én aanpassing gedrag heel belangrijk zijn in het behalen van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Directies en medewerkers moeten het samen doen. Daarom is besloten op 5 oktober een gezamenlijke avond te organiseren voor medewerkers van alle aangesloten T&L leden. Doel: iedereen duidelijk maken dat duurzaamheid begint bij jezelf. Dit door ervaringen te delen en er een leuke en leerzame avond van te maken.

 

Verslag Werkgroep Transport & Logistiek d.d. 20 maart 2012

Op 20 maart 2012 kwam de werkgroep Transport & Logistiek bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst is het nieuwe lid, C.M. Baars & Zn BV geïntroduceerd. Lennart van Wijlen is bij Baars verantwoordelijk voor de certificeringen zoals de CO2 certificering. Eind van dit jaar gaat Baars ook het MVO beleid oppakken (vandaar de link met Blauwzaam) met als doel: proberen het energieverbruik en uitstoot te verminderen en deze cultuurverandering te realiseren.

VISIE OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID

MVO neemt een steeds belangrijke plaats in. Zo blijkt uit artikelen in de pers en zo blijkt ook uit de visie van de leden van de werkgroep. Dat besef leeft terdege, het besef om daar samen aan te werken eveneens maar verschillende redenen zoals tijdgebrek zijn debet op het achterweg blijven.

Duidelijk is dat Blauwzaam ondernemen steeds meer wint aan belangrijkheid en dat daar daadwerkelijk aan gewerkt wordt. Zo worden bij  Den Hartog alle verbruiksgegevens zeer nauwgezet bijgehouden en heeft Swijnenburg snelheidbegrenzers in alle wagens gemonteerd.

Gemaakte afspraken

De deelnemers van de werkgroep hebben onderling duidelijke afspraken gemaakt zoals het actief met elkaar deelnemen binnen de werkgroep Transport & Logistiek en meer communicatie en betrokkenheid tussen de ondernemers binnen de werkgroep te bevorderen.

Datum:

3 september 2012

Tijd:

19:30 uur

Plaats:

Vink Transport

Type:

Dit is een besloten bijeenkomst