Leren voor later, samen met de ondernemers!

Opleidingen veranderen. Ondernemers interesseren zich voor die opleidingen. Studenten, de medewerkers van straks, krijgen veel meer met het thema duurzaamheid te maken dan de ondernemers van nu. En zij leren hoe ze stappen verder zetten met BlauwZaam. Het blauwe ondernemen.Ondernemers nemen hun verantwoordelijkheid bij de opleiding van jongeren en dragen daardoor bij aan talentontwikkeling van onze jeugd.


AVANS BREDA
"Expertisecentrum Sustainable Business van Avans Hogeschool en Stichting Blauwzaam werken samen. HRM-afstudeerders van Avans Hogeschool uit Breda gaan aan de slag met vraagstukken van ondernemers (o.a. 'MVO & Robotisering', 'Maatschappelijk Verantwoord Groeien'). Studenten Bedrijfseconomie gaan aan de slag met bedrijfsprofielen, MVO rapportage. 

WELLANT
"PPS Waterroute (Water & duurzaamheid) en Stichting Blauwzaam werken samen met als verbindend element het meerjarenprogramma ‘Groen verbindt’.Waterroute werkt vanuit de methodiek regioleren. Hierbij speelt de manager kenniswerkplaats een belangrijke verbindende rol tussen de regio en het onderwijs

De ambitie van Avans en  ‘Waterroute’ is om onderwijs opnieuw in te richten, zodat contextrijke leeromgeving voor de (young) professional uitgangspunt is, waarbij de regionale vraagstukken leidend zijn. Het onderwijsproces wordt daartoe zo flexibel mogelijk ingericht om aan te kunnen sluiten bij die regio en de student invloed te laten hebben op zijn leerproces.  Samenwerking is natuurlijk niet exclusief. Andere bedrijven, waterschap Rivierenland, gemeenten en andere onderwijspartners geven dit vorm. 

Wil je als Blauwzame ondernemer ook opdrachten bij studenten plaatsen en meewerken aan betekenisvolle stageplaatsen en goede antwoorden, meld je bij info@blauwzaam.nl.  

Elke ondernemersvraag is het onderzoeken waard! Doe mee!!!

Welke stages lopen er op dit moment dankzij Blauwzaam

  1. Niels Koetsier (Wellant Gorinchem) werkt mee aan het project Geen Tak De Streek Uit, van wilg tot houtsnipper en van houtsnipper naar biomassabrandstof.
  2. 8 studenten van milieukunde Avans onderzoeken de mogelijkheden voor een Energie-neutrale regio. Je kunt het volgen op biobased economy 
  3. “Beeldkwaliteit”, waarbij het gebiedsplatform AV opdrachtgever is (leerlingen Alblasserwaard/Vijfheerenlanden vmbo geven hun waarden van de streek interactief door aan
  4. “Waterbewustzijn”, waarbij de provincie Zuid-Holland en de gemeente Sliedrecht en Papendrecht opdrachtgever zijn.(studenten ontwikkelen een mobiele tentoonstelling over het belang van dijken en maken leerlingen van basisscholen en middelbare scholen en hun ouders waterbewustzijn bij)

 Afgeronde studies: 

  1. Lisa van de Hulst (Avans Breda) onderzocht de inzet van social media bij de Blauwzame bedrijven. Zij doet dat in samenwerking en onder begeleiding van Maartje de Boer van Point to Point communicatie. Lees de uitkomsten.
  2. HRM studenten Nick van der Wouden en Stefan Potze (Avans Breda) gingen aan de slag met "Maatschappelijk Verantwoord Groeien" bij Montapacking in Molenaarsgraaf. Pien Rutter en Lisanne Geschiere deden een onderzoek naar futureproof maken van Merford. 
  3. Studenten Bedrijfseconomie gingen aan de slag met bedrijfsprofielen, MVO rapportage. Lees meer over de resultaten. 

Uitbouw
De eerste gesprekken tussen de Waterwerkgroep van Blauwzaam en Waterroute rondom het project “Blauw-Groen fundament’ hebben al plaats gevonden. Een prachtig project vol regionale vraagstukken om samen met studenten uit te voeren.

 

Op dit moment wordt op MBO Gorinchem vorm gegeven aan ‘Aquaponics’. Een gesloten ecosysteem waarbij vis en groente gekweekt wordt. Een interessant project rondom circulaire economie dat eventueel een plaats kan krijgen in onze regio.

(foto Hans Mosselman)

Studenten zijn gestart met onderzoek

Vierdejaars studenten van het Avans HBO volgen een halfjaar-programma waarin zij zich willen bekwamen in het doen van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek, specifiek gericht op duurzame onderwerpen in het bedrijfsleven. In samenwerking met BlauwZaam zijn zij gestart met een onderzoek naar de duurzaamheid van BlauwZame organisaties.

- LEES MEER -

HBO studenten onderzoeken de regionale arbeidsmarkt

(09-01-2016)

Stichting Blauwzaam organiseert samen met Avans de komende jaren een kennisuitwisseling in en voor de regio. 

De start is het eerste kwartaal van januari 2016. In deze periode doen 2 koppels 4de jaars studenten hun afstudeeropdracht bij twee bedrijven: Montapacking en Merford.

Deze HRM studenten onderzoekende consequenties van de robotisering en digitalisering. Niet alleen de consequenties voor de arbeidsmarkt, maar ook vraagstukken van cultuurverandering, organisatiestructuur. Belangrijke vraag daarbij is of de werknemers van nu straks nog overweg kunnen met de nieuwe technologie en of welke manier de nieuwe generatie past en klaar is voor de nieuwe arbeidsmarkt.

Vanaf 1 februari tot 1 juli zijn deze 4 studenten 5 dagen in de week met elkaar bezig om hierna onderzoek te doen. Aan het einde van hun onderzoek zullen de bedrijven in samenwerking met Avans, Blauwzaam en de studenten een inspiratiesessie organiseren voor andere belangstellenden.

De bedoeling is dat deze studenten de aftrap doen voor de samenwerking tussen Avans en de ondernemers van Blauwzaam en dat er gewerkt wordt aan een duurzame samenwerking.

De komende weken worden de opdrachten van de ondernemers op papier gezet en concreet gemaakt door de studenten en hun begeleiders. Daarna zullen zij zich zelf op de website van Blauwzaam presenteren.

Heeft u ook belangstelling om studenten te betrekken bij ondernemersvragen neem dan contact op met Rolia Wiggelinkhuijsen, info@blauwzaam.nl