Verduurzaming bedrijventerrein Meerkerk

Blauwzaam zet zich al jaren in voor de verduurzaming van bedrijventerreinen.

Een aantal jaren geleden heeft Blauwzaam in samenwerking met BedrijvenKringLeerdam  hiervoor stappen gezet.
Nu was Blauwzaam uitgenodigd om mee te denken voor het bedrijventerrein Meerkerk, zowel het nieuwe bedrijventerrein, als voor het huidige bedrijventerrein.

In November 2015 schreef de gemeente Zederik  hun "Visie kwaliteiten en kansen inrichting bedrijventerrein Gemeente Zederik" 
Tijd nu om dit plan opnieuw te bekijken en te gaan werken aan de uitvoering. 

Dinsdag 27 maart is er vanuit de OmgevingsdienstZuidHollandZuid een expertmeeting georganiseerd om na te denken over deze verduurzaming. Er waren een 15-tal aanwezigen vanuit diverse achtergronden en expertises.

Aanwezig waren:

Gemeente Vijfheerenlanden
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Directeur van P. van Leeuwen (bedrijf op terrein Meerkerk)
Stichting Stimular
Waterschap Rivierenland
Stedenbouwkundige Spacevalue
Drinkwaterbedrijf Oasen
Stichting Blauwzaam

De meeting vond plaats in 'Lunchroom Den Witten Haen' in Dordrecht.
Na nog een korte presentatie van de stedenbouwkundige over het nieuwe terrein en wat impressiebeelden van het huidige terrein was het tijd om aan de slag te gaan. De groep werd verdeeld in drie groepen van vier personen. Iedere groep ging naar een tafel met daarop een A0-poster van het gehele bedrijventerrein. Iedere poster had een ander thema.

De thema's waren:

  1. circulaire economie en deeleconomie,
  2. energie eiland en
  3. het groene landschap.

Iedere groep bedacht in verschillende ronden ideeën bij elk thema. Daarna konden de aanwezigen hun prioriteiten en vooral de haalbaarheid aangeven: 

Circulaire economie en deeleconomie: Gezamenlijke elektrische bus of deelfietsen vanaf het busstation – deze stopt ver weg van het bedrijventerrein. Gezamenlijke afval inzameling. Eén grote parkeerplaats buiten het terrein, vanaf daar met fietsen het terrein op komen of met gedeelde elektrische bus. Bedrijven ondersteunen met bouw circulair – informeren en ondersteunen.

Energie eiland: Oudste (noordkant) deel moet gas + elektriciteit besparen dmv monitoring, midden gedeelte elektriciteit besparen en het nieuw te bouwen terrein moet energie opwekken voor de rest van het terrein. Dat kan uiteraard als we de nieuwste ontwikkelingen gelijk bij de bouw kunnen meenemen. 

Het groene landschap: Uiteraard ook hier de meest uiteenlopende ideeën van waterberging op daken en groene daken/gevels. Biodiversiteit vergroten door middel van wadi's, nestkasten, bloemenranden, insectenhotel. Eetbaar groen, bijvoorbeeld fruitbomen – zorgt dat het gebiedseigen wordt!

 

Conclusie en vervolg:
Met de meeting zijn een hoop inspirerende en innovatieve ideeën opgehaald voor het bedrijventerrein. Ook is het erg mooi om te zien dat vanaf het begin van het project al zo veel betrokken partijen bij elkaar zitten om samen tot ideeën te komen. Dit zorgt ervoor dat het project vanuit diverse expertises wordt ingevlogen en daardoor erg breed aangepakt wordt. Dus niet alleen vanuit energie, maar ook vanuit biodiversiteit, water, vervoer, etc.

Het verduurzamen van het bestaande bedrijventerrein is een lastige opgave. Afhankelijk van de ambitie van de gemeente voor dit terrein zullen keuzes gemaakt moeten gaan worden. Veel terrein is in eigendom van derden, deze partijen spelen een belangrijke rol bij het halen van de ambities. Voor het nieuw aan te leggen bedrijventerrein Meerkerk 4a zijn nog allerlei scenario's denkbaar. Op basis van een duidelijk vast te stellen ambitieniveau en de uitwerking van deze expertmeeting kunnen keuzes gemaakt gaan worden die in het Stedenbouwkundige plan kunnen worden verwerkt.

 

Kopie [naam] 4

Dinsdag 17 april is een vervolg expertmeeting waarin de experts de uitwerking van de verschillende thema's zullen

presenteren. Op basis van de input en resultaten van beide sessies zal een rapportage geschreven worden door de

Omgevingsdienst waarin de verschillende thema's zijn uitgewerkt inclusief een advies voor de