Convenantgroep Circulair Ondernemerschap gaat van start

Op 17 januari 2018 kwam de werkgroep ‘Circulair Ondernemerschap’ van Blauwzaam weer bijeen. De bijeenkomst vond deze keer plaats bij Hermeta in Asperen, een van de convenantpartners. Estéban van Zeijl, KAM-manager bij Hermeta en lid van de werkgroep, heette ons hartelijk welkom en leidde ons in een half uur door de productie en aluminiumgieterij. Daarna zijn we gestart met het inhoudelijke programma, zowel op mentaal als op fysiek vlak. Sjaak Kreeft van het Wellantcollege had gezorgd voor een lekkere NoWaste-maaltijd, die geheel in lijn met het thema van onze werkgroep door leerlingen van zijn school was gemaakt met behulp van groenten die anders zouden zijn weggegooid.

Tijdens deze maaltijd stond het speeddaten op het programma: in kleine groepjes spraken de deelnemers over hun achtergrond en hun ambities binnen het convenant ‘Circulair Ondernemerschap’. Het doel hiervan was om elkaar beter te leren kennen en zodoende ook beter met elkaar mee te kunnen denken over de stappen die ieder voor zich kan ondernemen op het circulaire pad.

Als laatste programmapunt spraken de deelnemers over mogelijke indicatoren om de mate van circulair ondernemerschap en de voortgang hierin te kunnen meten. Voorbeelden die werden genoemd, zijn onder meer: afvalstromen, CO2-uitstoot, energiegebruik, herbruikbaarheid van producten, eigenaarschap van materialen, aandeel bio-grondstoffen in productie en regionaal samenwerken. De komende weken zullen alle deelnemende bedrijven zich buigen over de vraag welke indicatoren voor hun specifieke bedrijfsprocessen relevant zijn en welke doelstellingen ze de komende jaren binnen het convenant na willen streven.