BlauwZaam werkt met een heldere missie

Stichting BlauwZaam neemt samen met regionale organisaties initiatieven voor het verduurzamen van de regio zodat het voor iedereen goed werken, wonen en recreëren is. 

Het bestuur is ervan overtuigd dat je de snelste klappen maakt in de integrale verduurzaming (3xP)van de regio als je dat samen doet met ondernemers, onderwijs en ondernemende organisaties.

 

 

 

Strategie

 1. Energieneutrale regio in al onze uitingen naar voren brengen.
 2. Focussen op goed functionerende werkgroepen en commissies.
 3. De werkgroepen zullen ondersteund worden BlauwZaam-brede commissies met expertise die iedere werkgroep kan gebruiken (denk hierbij aan communicatie, PR, begrotingen maken en fondsenwerving).
 4. Het bestuur zet zich in om te zorgen dat er voldoende budget is om een werkgroep met projecten op gang te helpen.
 5. Ontwikkelen en opstarten van eventueel nieuwe werkgroepen.
 6. Focussen op successen, focussen op oplossingen.
 7. Meedoen en meedingen met prijzen en aansluiten op bestaande campagnes.
 8. Marketing en PR.
 9. Het opstellen van een transitieagenda.
 10. Het formuleren van een helder antwoord op de vraag "wie zijn eigenlijk onze klanten?"
 11. Inzetten van ieders netwerk om gewenste ontwikkelingen te versnellen.
 12. Partners geven het goede voorbeeld.
 13. Verder gaan met de professionalisering van de Merkwaarde Blauwzaam.
 14. Organisatie van evenementen.

Algemene doelen

1.     Inspireren, initiatieven nemen voor het verduurzamen van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden;
2.     Het bedrijfsleven nadrukkelijk vragen de samenwerking op te  zoeken met de kennis-instellingen en bij te dragen aan het “regioleren”.
3.     Het stimuleren van kennisdeling en samenwerking rondom duurzaamheid.
4.     Ruimdenkend en creatief meedenken met overheid, ondernemers en onderwijs.
5.     Bijdragen aan bewustwording en in beweging zetten door passie en positieve communicatie.
6.     Het leggen van verbindingen tussen ondernemers en de overheid.
7.     Het grootste regionale netwerk voor duurzaamheid zijn.

Belangrijk is dat door participatie in de Stichting het bedrijfsleven een duurzaam imago op kan bouwen. Daarmee een grotere kans maakt op aanbestedingen waarin duurzaamheid een rol speelt. (Denk o.a. aan ISO 4001, CO2 Prestatieladder)

Contact opnemen kan via info@blauwzaam.nl 

Doelen voor 2018 en 2019

 1. Een uitbreiding van het partner-netwerk te creëren van regionale bedrijven met duurzaamheidsambities. 
 2. Werkgroepen centraal te zetten in de organisatie en deze werkgroepen te ondersteunen.
 3. Inspiratie, Kennisdeling en samenwerking rondom duurzaamheid tussen deze partners te stimuleren.
 4. Verstevigen van de samenwerking met de politiek.
 5. Het verder focussen op de professionalisering van de BZ organisatie.
 6. Versterking van de integrale samenhang tussen de projecten en de verschillende werkgroepen duidelijk maken (integrale aanpak).
 7. De voortgang van duurzaam ondernemen in de regio zichtbaar maken zowel kwantitatief als kwalitatief.
 8. Een sluitende begroting.