Bijeenkomst werkgroep 'Circulair Ondernemen' 4 september 2018

De groep bedrijven van het convenant ‘Circulaire Ondernemerschap’ hebben de draad na de zomer weer opgepakt. Op 4 september jl. was Mark Timmer van Van der Wal Interieurs gastheer. Onder het genot van broodjes en soep kwam de convenantgroep bijeen om de vervolgstappen te bespreken.

Door omstandigheden was het aantal aanwezigen beperkt, maar toch ontspon zich weer boeiende gesprekken tussen de ondernemers over het circulair maken van de bedrijfsvoering. Ook werden een aantal mogelijke tools toegelicht die kunnen helpen om kansen in kaart te brengen en de stappen te zetten.