Symposia

BlauwZaam organiseert  vanaf 2011 jaarlijks een Symposium.  Samen met ondernemers uit de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden werd en wordt op deze symposia nagedacht over duurzaam ondernemen in al haar geledingen.

In 2018 gaat het symposium over het nieuwe BlauwZaam 2.0, het beleid voor de komende 5 jaar. 

Wilt U samen met BlauwZaam het symposium van 2019 organiseren mail dan met info@blauwzaam.nl