Vervolgbijeenkomst Werkgroep Circulair Ondernemerschap

Op dinsdagmiddag 9 mei 2017 kwamen de geïnteresseerden in het Convenant Circulair Ondernemerschap van Blauwzaam voor een tweede keer bijeen. Gastheer was Pieter-Jan de Winter van de Nationale Bomenbank.

Net als de vorige bijeenkomst stond de middag in het teken van korte pitches waarin de ondernemers aan elkaar presenteerden wat hun persoonlijke en zakelijke drijfveren en ambities zijn om met het thema Circulaire Economie aan de slag te gaan. Daarna hebben de deelnemers de concepttekst van het convenant dat door de werkgroep was voorbereid met elkaar besproken en aangescherpt.

De aanscherpingen zullen worden verwerkt en de definitieve versie zal binnenkort op deze website worden gepresenteerd.