BEDRIJFSOVERDRACHT IS MET NAME RELATIONEEL

Dat is het thema van de nieuwe kennissessie bedoeld voor (potentiële) eigenaren van familiebedrijven en die wordt verzorgd door leden van de Werkgroep BlauwZaam Familiebedrijven.

Dinsdagavond 4 juli a.s.
Inloop19.15 uurLocatie: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen
Energieweg 1, 4231 DJ Meerkerk


Vanuit rentmeesterschap, met en voor ondernemers een duurzame vitale regio te bewerkstelligen waar het goed wonen, leven en werken is, is het doel van BlauwZaam. Vooral het familiebedrijf is sterk vertegenwoordigd en (historisch) sterk verbonden met onze regio en gemeenschap. Als werkgroep willen wij een actieve bijdrage leveren aan het voortbestaan van familiebedrijven en daarmee aan de duurzame vitaliteit van onze regio.

Tegenover de natuurlijke rust van ons gebied ervaren we een sterk veranderende wereld: opkomst van webshops, nieuwe en veranderende distributiekanalen, schaarste van grondstoffen, wegzakken van vertrouwen (normen/waarden) in bedrijven en overheid, toetreding innovatieve nieuwe generaties, snelle technologische ontwikkelingen etc.

Hoe gaan we als regionale familiebedrijven hiermee om? Kunnen we als familie, aandeelhouder en als bedrijf met deze ontwikkelingen mee-ontwikkelen? Nemen wij even de tijd om vanuit de hectiek en de “waan van de dag” naar onze veranderende omgeving en eigenwaarden te kijken? Juist op het punt van naderende bedrijfsoverdracht op korte dan wel lange termijn. Dit gaat verder dan fiscale, financiële dan wel juridische aspecten en is wellicht ook belangrijker. 

Tijdens een “rondetafel-meeting” willen wij op bovengenoemde onderwerpen ingaan. Deze kennisbijeenkomst  vindt plaats op dinsdagavond 4 juli a.s. 

Wij willen de volgende vragen aan bod laten komen:

- bestaat er verbinding en harmonie tussen huidige en toekomstige generaties? 
- wat is het verband tussen familie, aandeelhouders en bedrijf? 
- wat zijn onze waarden die we over willen brengen? 
- hoe kom je tot een evenwichtige overdracht?

De (beperkte) inschrijving staat open voor maximaal 20 personen. De deelnemers worden op volgorde van binnenkomst ingeschreven. 

Na afloop is er de mogelijkheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen. We eindigen uiterlijk om 22:30 uur. 

Namens de deelnemers van de werkgroep:
André Baars - C.M. Baars &Zn B.V. – Nieuwland
Piet van Leeuwen - Aannemersbedrijf P. van Leeuwen B.V.
Piet Spruijtenburg/Tamme de Vries - ProMissie Bedrijfsoverdracht B.V. – Groot-Ammers
Debbie Zwijnenburg - Zwijnenburg Mode VOF – Meerkerk

(Acquisitie aan de hand van deze uitnodiging wordt  niet op prijs gesteld!)

 

Datum:    4 juli 2017

Tijd:         19:30-22.00 uur
                (inloop vanaf 19:15 uur) 

Locatie:   Aannemersbedrijf P. van Leeuwen 

                 Energieweg 1, 4231 DJ Meerkerk 

Aanmelden:

                 familiebedrijven@blauwzaam.nl 

                 graag voor 17 juni