Kansen voor economische sturing in de regio. Wilt u medenken?

Uitnodiging

Werkgeversvereniging VNO -NCW AV nodigt u uit voor haar bijeenkomst op maandag 22 april as. van 16.00 - 18.00 uur in De Windroos, Kon. Wilhelminalaan 2 te Gorinchem.
Hoe kunnen ondernemers in de AV beter gaan sturen op de economische ontwikkeling van onze regio?
Hoe is de regio West Friesland erin geslaagd om als zesde Greenport te worden benoemd?
Welke rol heeft het bedrijfsleven hierin gespeeld? Ervaringen waar iedere regio van leren kan.
Een gedeelde visie op de gewenste economische opgaven is een belangrijk vertrekpunt.
In Alblasserwaard-<wbr></wbr>Vijfheerenlanden zijn verschillende toekomstvisies. Hoe verhouden deze zich tot elkaar?
En kunnen op basis van trends en ontwikkelingen keuzes worden gemaakt?
Lars Pijlman en Pieter Draaijer van Seinpost Adviesbureau verzorgen een presentatie waarbij zij in gaan op deze aspecten en begeleiden de discussie die hieruit volgt.
Na afloop van de presentaties is er gelegenheid tot netwerken en napraten onder het genot van een hapje en een drankje, verzorgd door leerlingen van de Windroos.
Opgeven via av@briefvno-ncwwest.nl of via ch.horden@hccnet.nl.

Datum:

22 april

Tijd:

16.00 - 18.00 met aansluitend uitwisseling en     netwerkbijeenkomst

Plaats:

Gorinchem, Windroos Kon.Wilhelminalaan 2

Type:

opgeven via ch.horden@hccnet.nl