Leren voor later, samen met de ondernemers!

Opleidingen veranderen. Ondernemers interesseren zich voor die opleidingen. Studenten, de medewerkers van straks, krijgen veel meer met het thema duurzaamheid te maken dan de ondernemers van nu. En zij leren hoe ze stappen verder zetten met BlauwZaam. Het blauwe ondernemen.

BlauwZaam zorgt voor een aantal stageplekken en andere opdrachten richting studenten. Interviews met hen maken veel helder.

Heb je een leuk interview of tekst over jezelf en je missie? Lever die dan in bij info@blauwzaam.nl. Graag in Word en met een foto.