EERSTE BLAUWZAME CAFÉ OP 5 MAART

Op donderdagavond 5 maart organiseert BlauwZaam het eerste BlauwZaam Café in de Boerenklaas te Brandwijk met een verslag via de website van Het Kontakt.

Tijdens een BlauwZaam Café worden verschillende thema’s op het gebied van duurzaamheid besproken en bediscussieerd door een panel van experts. In interactie met de zaal diepen wij een thema uit en zorgen we door kennisdeling voor een verdere verduurzaming van onze regio / bedrijven.

Het eerste BlauwZaam Café heeft als thema: “Duurzame werkgelegenheid = Duurzame leefbaarheid.” Hierbij bespreken wij de relatie tussen het onderwijs en ondernemen. Hoe ziet de werkgelegenheid van de toekomst er uit in ons gebied? Hoe kunnen wij als ondernemers een aantrekkelijke en uitdagende werkgever worden en blijven? Hoe zorgen we voor langdurige binding van goed personeel? Hoe zorgen we voor voldoende goed geschoold personeel en aansluiting van het onderwijs op de vraag vanuit het bedrijfsleven?

Wij zorgen voor een inspirerende avond die wij met een gezellige netwerkborrel, onder muzikale begeleiding af sluiten. U bent welkom in partycentrum ‘de Boerenklaas’, Gijbelandsedijk 42, 2974 BD Brandwijk, aanvang 19.30, zaal open vanaf 19:00.

De verslaglegging van deze avond zal vrijdag 6 maart te volgen zijn via de website van Het Kontakt.

Tot 5 maart!