Op donderdag 25 februari om 20.00 uur komen op het fruitbedrijf De Heerlijkheid van Papendrecht, Kerkbuurt 56 in Papendrecht twee mensen uitleg geven over plannen om in Drechtsteden en in Rotterdam een nauwere verbinding tot stand te brengen tussen de consumenten die daar wonen en het voedsel dat ze gebruiken.

 

Het eerste deel van de avond komt Robert Klaassen, Steunpunt Drechtstadsboer, vertellen over het initiatief om een stadsboerderij in Dordrecht op te zetten. Hierbij wordt expliciet gezocht naar een aanvulling met producten uit de regio.

 

Gedurende het tweede deel van de avond vertelt Amelia Oei over wat de stad Rotterdam wil bereiken met haar ideeën omtrent Foodcluster en Korte Ketens. Amalia is Project Manager Economie van de stad Rotterdam.

 

Iedereen die lokale of streekproducten maakt, of interesse heeft om die te gaan maken, nodigen we van harte uit om deze avond bij te wonen. Ook mensen die activiteiten ontplooien op het gebied van

recreatie en toerisme zijn zeer welkom. Het een kan het ander stimuleren. 

 

De organisatie is in handen van twee werkgroepen van Den Haneker: Werkgroep recreatie, toerisme en streekproducten en Werkgroep duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden ( WAV ).

 

Meer informatie: Gert Baars 0347-371627, Kees van Gaalen 0183-511379

Wanneer: donderdag 25 februari 

Hoe laat:  20.00 uur 

Waar:       De Heerlijkheid van Papendrecht,
                  Kerkbuurt 56 
                  Papendrecht