Programma

13.30 – 14.00 uur Inloop en netwerken
14.00 – 14.10 uur Inleiding en welkom door Josia Bikker

14.10 – 14.30 uur Vraaggesprek met wethouder Maks van Middelkoop

14.30 – 15.00 uur Presentatie Merosch (door Ronald Schilt) over o.a. een gasloos  herbestemmingsproject

15.00 – 15.15 uur Presentatie Bongers Architecten (door Cees Bongers) over een nieuw, gasloos dorpshuis

15.15 – 15.30 uur Presentatie Stout / Herkon (door Jan Korevaar) over gasloze projectontwikkeling en de betrekking van de consument hierbij

15.30 – 15.45 uur Presentatie de Jong Zeeuw Architecten (door Egbert de Jong) over twee gasloze projecten

15.45 – 16.00 uur einde en discussie door Josia Bikker en Rolia Wiggelinkhuijsen

16.00 – 17.00 uur netwerken, kennis en inspiratie delen

Ronald Schilt

Ronald Schilt is directeur van Merosch met hun focus op energie en duurzaam bouwen. Ronald schetst de mogelijkheden: bijvoorbeeld over de ontwikkelingen van energie, smartgrids, energie producerende gebouwen, etc. Op hun site: www.merosch.nl staan verschillende voorbeeld projecten.

Ronald Schilt heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van duurzame technieken en het 'organiseren van de wil' om te komen tot een gezonde en duurzame samenleving. Vanuit de overtuiging dat het beter moet en beter kan met duurzaam en gezond bouwen in Nederland, richtte hij in 2008 Merosch op. Hij is idealistisch en heeft een hekel aan de woorden “maar,…” en “kan niet”. Hij weet echter als geen ander dat draagvlak en concrete businesscases nodig zijn om gezamenlijk stappen te kunnen maken.

Maks van Middelkoop

Maks van Middelkoop is wethouder Duurzaamheid van de gemeente Zederik.
In de gemeente Zederik wordt in 2019-2029 aan de zuidkant van Meerkerk een nieuwbouwwijk De Weide II ontwikkeld; een project van 150 woningen in 10 jaar. Er wordt een divers woningaanbod gerealiseerd, met als doelgroepen starters, doorstromers en jong-senioren. De wijk krijgt een ruime opzet, met grondgebonden woningen, grote kavels en ruime tuinen.

Het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Zederik hebben voor deze nieuwe woonwijk in juni 2017 een speciale Duurzaamheidsvisie vastgesteld, waarin drie speerpunten zijn geformuleerd : energie, ruimte en mobiliteit. Deze visie zal leidend zijn voor ontwikkelaars en bouwers en daagt hen uit om met een energiezuinig- en toekomstvast ontwerp te komen met een financieel zo gunstig mogelijk resultaat voor de nieuwe bewoners.

In het interview gaat de wethouder in op de thema's Energie (all-electric-concept), Ruimte (groen in de wijk) en Mobiliteit (duurzame infrastructuur)

Ofwel : De Weide II wordt een groene, leefbare en toekomstbestendige wijk, waarin het prettig wonen en leven is en geen gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen voor de energievoorziening.

Organisatie

Josia Bikker (werkgroep Bouwen en Wonen Stichting BlauwZaam)

Tijs van Gisbergen (Gemeenten AV)

Saskia de Jong (Energitie)

Rolia Wiggelinkhuijsen (Bestuur BlauwZaam)