Duwtje in de rug voor Blauwzaambeheerconvenant met nieuw keurmerk

(31-01-2018)

 

 

 

Stichting Blauwzaam ijvert al vanaf 2015 voor ecologisch beheer van de bermen in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden. En met succes! Eind 2015 is daarvoor met 15 partijen een convenant afgesloten. Een unieke samenwerking, die als voorbeeld dient voor de Vlinderstichting (één van de leden van het Convenant). De Vlinderstichting ontwikkelt op dit moment een keurmerk voor deze ecologische manier van bermbeheer. Uitdaging voor BlauwZaam om alle deelnemende partijen te verleiden deel te nemen aan dit keurmerk.

Kleurkeur: voor meer kleur in onze bermen

Door het intensieve gebruik van ons land worden bermen en groenstroken, in het buitengebied en in steden en dorpen, steeds belangrijker voor vlinders, bijen en biodiversiteit in het algemeen. Daarom komt De Vlinderstichting met een keurmerk voor goed (maai)beheer: Kleurkeur. Een nieuw keurmerk voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Aannemers en groenbedrijven die bij het beheer rekening houden met vlinders en bijen komen in aanmerking voor dit keurmerk. 

Waarom kleurkeur?

Bermen en groenstroken zijn belangrijk in het buitengebied en in het bebouwde gebied. Bloeiende bloemen bieden namelijk voedsel aan vlinders, bijen en andere insecten. Ook rupsen vinden hier voedsel, en insecten kunnen er overwinteren. Maar dit geldt alleen als de bermen op de juiste manier beheerd worden. Pas dan kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Nederland. En dat is hard nodig met de huidige achteruitgang van insecten.

Gefaseerd maaien 

lees meer en geef je op voor de update

<< Terug naar Blauwzaam