Convenant Circulair (test)

(30-11-2017)

De gemeenten Zederik en Vianen en de Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden hebben het Blauwzaam Convenant Circulair ondernemen Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ondertekend. Zij deden dit tijdens een gezamenlijke collegevergadering in het bijzijn van Gerard de Winter, lid van de Werkgroep Circulaire Economie van Blauwzaam. 

Namens Zederik tekende wethouder Middelkoop, namens Vianen wethouder Meurs en namens de Bedrijfsvoeringsorganisatie tekende mevrouw Van Ameijde. Gemeente Leerdam heeft het convenant al eerder ondertekend.

Dit convenant biedt de huidige gemeenten en de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden kansen en uitdagingen. Het betekent een nieuwe manier van werken, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van afval en verspilling. Daar horen nieuwe businessmodellen en andere vormen van ketensamenwerking bij.

Met de ondertekening van dit convenant geven de gemeenten en de Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden aan dat zij de komende 3 jaar willen toewerken naar een duurzame organisatie. Daarnaast zullen zij samen met de deelnemende bedrijven en organisaties in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de krachten bundelen om de transitie naar een circulaire economie in de regio te versnellen.

Meer informatie over het convenant vind je hier

<< Terug naar het nieuwsoverzicht